Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Stockholm

3D Novelties AB
Org.nr: 556704-1974
Bolaget ska bedriva produktion, design och försäljning av reklam- och presentartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
APPE Nordic AB
Org.nr: 556945-7376
Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra förpackningar i plast samt annan därmed förenlig verksamhet.
Autocut i Stockholm AB
Org.nr: 556373-7831
Bolaget skall bedriva detalj tillverkning genom maskinbearbetning såsom vattenskärning av råmaterial samt utveckling, tillverkning av specifika bilar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Axels 3DHjälp AB
Org.nr: 556969-8458
Företaget ska bedriva diverse försäljning kopplad till 3D- skrivare. 1. Försäljning av objekt skapade av 3D-skrivare. 2. Försäljning av objekt i anknytning till 3D-skrivare. 3. Försäljning av konsulttjänster i anknytning ...
BENJAMIN CREAZION HB
Org.nr: 916635-8854
Bolaget skall bedriva tillverkning samt försäljning av plats-, gummi-, och metalldetaljer. Bolaget skall även bedriva företagskonsultation, reklambyråverksamhet, industridesign, video-, och trycksaksproduktion, 'kläddesi ...
Bigrell & Co AB
Org.nr: 556097-8305
Bolaget skall tillverka och försälja plastartiklar jämte därmed förenlig verksamhet.
Björnklockan AB
Org.nr: 556802-1694
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och övrig förvaltning och ägande av fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
CapAble AB
Org.nr: 556768-3601
Bolaget skall bedriva, direkt eller genom dotterbolag, utveckling, framställning, produktion, marknadsföring och försäljning av kapsyler, förpackningar, leveranssystem, köp och försäljning av ingredienser såsom färg- och ...
Det Lille Skyltmakeriet Vindur YZL HB
Org.nr: 969628-2889
Skylttillverkning, illustrationer och bildframställning. Sömnads- och inredningsarbeten, musik- och förslagsverksamhet. Försäljning av produkter från ovan nämnda verksamheter samt försäljning av antikviteter.
Direco Agenturer AB
Org.nr: 556164-1332
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av reklam- artiklar i plast samt konservöppnare ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
EasyBags AB
Org.nr: 556944-4960
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med förbrukningsmaterial inom kontorsbranscher.
Flaggstångsspecialisten Stockholm AB
Org.nr: 556619-5987
Bolaget skall bedriva försäljning och service av flaggstänger och flaggor. Bolaget skall bedriva försäljning av hästsläp, trailers, släpfordon och liknande transportmedel samt transporttillbehör och försäljning av djurfo ...
Georg Fischer AB
Org.nr: 556074-4285
Bolaget skall driva agenturrörelse huvudsakligen inom rör, värme och sanitet samt järn och stål samt rördelar från agenturen Tecno Plastic samt idka därmed förenlig verksamhet.
Holmstedter's Montage & solskydd AB
Org.nr: 556944-9225
Föremålet för bolagets verksamhet är montering av solskydd och försäljningsdiskar samt därmed liknande verksamhet.
KMX Group AB
Org.nr: 556970-3563
Bolagets mål är att leverera färdiga kompositlösningar som täcker hela värdkedjan från design, framtagande av prototyp, utveckling av material, verktygsoptimering och produktionslösningar för plast komposit detaljer.
Link ChinaSweden AB
Org.nr: 556811-1172
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom innovation, green tech mellan Kina och Sverige. Bolaget hjälper svenska innovatörer hitta tillverkare, samarbetspartner och marknader i Kina. Bolage ...
Mercene Labs AB
Org.nr: 556883-7354
Företaget ska bedriva produktion och handel med kemikalier och plastartiklar inom branscherna kommersiell och akademisk forskning och utveckling, bioteknik, elektronik, optik, optronik, mekatronik, kemi och ytbehandling. ...
Nordicase AB
Org.nr: 556568-2894
Bolaget skall bedriva handel och tillverkning av förpackningar, väskor och emballage samt konsultverksamhet inom affärsutveckling samt handel med värdepapper.
Petrolia AB
Org.nr: 556545-0342
Bolaget skall tillverka och förpacka smörjmedel samt bilkemiska produkter, idka handel med nu angivna produkter samt driva annan därmed förenlig verksamhet.
PLAFIC AB
Org.nr: 556799-3000
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom produktion, försäljning och affärsutveckling, samt annan därmed förenlig verksamhet.