Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Smålandsstenar

Almotec AB
Org.nr: 556904-4745
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom konstruktion och produktutveckling, främst till plastindustrin, samt därmed förenlig verksamhet.
Keba Sweden AB
Org.nr: 556214-8428
Bolaget skall bedriva fabrikation och handel med produkter inom kontors-, lant- och skogsvarubranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Loxitec AB
Org.nr: 556605-1537
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter i plast samt annan därmed förenlig verksamhet.
Makeni AB
Org.nr: 556195-7654
Bolaget ska bedriva verktygstillverkning och formsprutning av plast samt därmed förenlig verksamhet.
Nytec Plast AB
Org.nr: 556589-3244
Föremålet för bolagets verksamhet är att formspruta termoplastdetaljer till industrin och där med förenlig verksamhet.
Rigef Plastemballage AB
Org.nr: 556479-7206
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av påsar, säckar, folie av polyeten, uthyrning, leasingverksamhet, köp och försäljning av plast-, tryckeri-, storköksmaskiner, bilar och handel med värdepapper samt idka ...
Selecta Komponent AB
Org.nr: 556654-6510
Bolaget skall bedriva formsprutning och varmprägling av plast- produkter som används för uppmärkning av konfektionsartiklar i europeiska klädkedjor jämte därmed förenlig verksamhet.
Trioplast AB
Org.nr: 556080-1630
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av plastprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Wilhelmsson & Co HB
Org.nr: 969666-6990
Legotillverkning av plast och kemi.
Wing-Plast AB
Org.nr: 556096-7522
Bolaget skall bedriva handel med plastartiklar för elektriska hushålls- och byggnadsbranscherna samt för industriella behov.