Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Selecta Komponent AB

"Bolaget skall bedriva formsprutning och varmprägling av plast- produkter som används för uppmärkning av konfektionsartiklar i europeiska klädkedjor jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Plastvaruindustri
Org.nr: 556654-6510
Företagsform: Aktiebolag