Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Olofström

Plastreparationsbolaget Sverige AB
Org.nr: 556608-4181
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva plastreparationsuppdrag, handel med plastreparationsmaterial och plastreparationsutrustningar inom fordons- och maskindetaljer och därtill cisterner och kåpor samt därmed ...
Safeman AB
Org.nr: 556028-3649
Bolaget ska framställa, bearbeta och försälja produkter i plast, textil, folie och läder samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Scanbox Thermoproducts AB
Org.nr: 556446-8287
Bolaget skall utveckla och tillverka isolerade transportboxar, kyl- och värmebrickor och transportmedel för livsmedel, djurtransporter och sadelskåp och därmed förenlig verksamhet.
Vollsjö Industri AB
Org.nr: 556244-7143
Bolaget skall bedriva handel med toffelbottnar och formgods i polyuretan, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.