Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Scanbox Thermoproducts AB

"Bolaget skall utveckla och tillverka isolerade transportboxar, kyl- och värmebrickor och transportmedel för livsmedel, djurtransporter och sadelskåp och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556446-8287
Företagsform: Aktiebolag