Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plantskola i Järna

Nibble Haga Trädgårds AB
Org.nr: 556913-4041
Bolagets ändamål skall vara att köpa, förädla och försälja livsmedel av högsta möjliga kvalitet som är producerade på ekologiska och biodynamiska gårdar. Uppgiften ska vara att hantera och förädla råvaran så att dennas n ...
Skilleby Trädgård AB
Org.nr: 556751-9920
Bolaget ska bedriva handelsträdgård, djurhållning och därmed förenlig verksamhet.