Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personaluthyrning i Stockholm

3A Invest AB
Org.nr: 556530-8177
Bolaget skall utan att bedriva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om kreditaktiebolag eller genom dotterbolag, lämna kredit eller att syfte att medverka till finansiering förvärva fordringar, köpa, finansi ...
5 Broar AB
Org.nr: 556832-1888
Bolaget ska bedriva verksamhet inom kontaktmannaskap samt personaluthyrning avseende bemanning inom säkerhet och event och därmed förenlig verksamhet.
5G Sverige AB
Org.nr: 556863-9347
Bolaget skall utöva friskvård, personaluthyrning, prospektering och därmed förenlig verksamhet.
A C Biluthyrning & Konsultation HB
Org.nr: 969657-3816
Försäljing av böcker, matvaror, färdig mat, datorer. Tjänster inom Utbildning (IT), utbildning (skolor), städning, flyttning, personal (restaurang branschen), biluthyrning, personaluthyrning inom ovanstående branschen.
A Concept AB
Org.nr: 556746-7955
Bolaget skall verka som festproducent samt därmed förenlig verksamhet såsom uppdrag inom event, festarrangör, festkonsult, catering, servering, personaluthyrning, DJ-uthyrning, dekoruthyrning, förmedling av hotellrum, bo ...
A4 Byggservice Stockholm AB
Org.nr: 556864-0337
Bygg, el, vvs, tak, målning entreprenad, personaluthyrning, städ, projektledning, konsultation inom bygg, upphandling och därmed förenlig verksamhet.
AAAA Mextision AB
Org.nr: 556696-4002
Bolaget ska bedriva personaluthyrning samt även bedriva försäljning av möbler. Samt transporter och förmedling inom transporter och renhållning.
AB Aktiv Butiksservice RW
Org.nr: 556753-2899
Aktiebolaget ska bedriva butiksservice och personaluthyrning inom dagligvaruhandel.
AB All Clean Martinsen
Org.nr: 556872-8058
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom städ och renhållning, personaluthyrning, köp, förmedling och försäljning av fast egendom och värdepapper samt härmed förenliga verksamheter.
AB Gudunge
Org.nr: 556626-8842
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper respektive fast egendom, bedriva konsultverksamhet inom juridik, idrottsagentur och upplevelseindustri, uthyrning av båtar, personaluthyrning samt bedriva därmed förenlig verksa ...
AB Plain support i Stockholm
Org.nr: 556616-1872
Bolaget skall bedriva rekrytering, outplacement, personaluthyrning och andra administrativa tjänster inom närliggande område samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Resursläkarna i Sverige
Org.nr: 556855-5949
Bolaget skall bedriva förmedling av personal, personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet inom förskola, skola och hälso- och sjukvåd inklusive psykiatri samt utbildning och konsultverksamhet inom samtliga d ...
Abrovink framtid AB
Org.nr: 556985-6270
Företaget bedriver förmedling och uthyrning av egna och andrahands kontrakterade lägenheter och rum. Öppna sociala insatser för vuxna, samt arbets- och sysselsättningstödjande insatser. Personaluthyrning, bemanningstjäns ...
ACME AB
Org.nr: 556406-8236
Bolaget skall bedriva ventilationsunderhåll, mekaniskt underhåll samt bedriva personaluthyrning. Bolaget skall även bedriva bilreparationer och fotoverksamhet, handel med värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig ...
Active Search & HR Consulting in Europé AB
Org.nr: 556663-1254
Bolagers verksamhet består av rekrytering och outplacement av personal, försäljning av systme inom personal och personaluthyrning, vidare ska bolaget vara verksamt inom värdepappersförvaltning och byggprojekt, samt därme ...
Add Us AB
Org.nr: 556557-1287
Bolaget skall bedriva personaluthyrning och rådgivning inom strategi och marknadsföring. Dessutom bedriva rådgivning, distribution och försäljning av hälsoprodukter samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksam ...
Adecco HR AB
Org.nr: 556538-4590
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, rekrytering. Bolaget skall vidare tillhandahålla administrativa tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
Adecco Student AB
Org.nr: 556554-4169
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, rekrytering. Bolaget skall vidare förmedla och genomföra tjänster avseende administration, utveckling och undersökningar för företag, organisationer och myndigheter, samt idka där ...
Adecco Sweden AB
Org.nr: 556447-2677
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, rekrytering, entreprenader, konsultverksamhet inom personalområdet, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
ADHD Industries AB
Org.nr: 559014-4654
Bolaget ska bedriva reklamproduktion, filmproduktion, grafiskt produktion, fotografering, konsulttjänster inom reklam-, film- och fotografering, personaluthyrning, vård och omsorg, event, kapitalförvaltning samt därmed f ...