Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personaluthyrning i Luleå

33work AB
Org.nr: 556998-3595
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, nyproduktion av hus, handel med värdepapper, personaluthyrning, säljkonsult, främst inom bygg och IT, bedriva event samt e-handel i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.
AB Macasa
Org.nr: 556387-2885
Föremålet för bolagets verksamhet är personaluthyrning och personalbemanning och därmed förenlig verksamhet.
Alltjänst i Gammelstad AB
Org.nr: 556917-2389
Aktiebolaget ska bedriva skogstjänster. grönytesskötsel, fastighetsskötsel, städ, flytttjänster, bygg, måleri, maskinentreprenader, personaluthyrning. Bolaget skall äga och förvalta aktier, värdepapper, fast och lös egen ...
ApoCare AB
Org.nr: 556989-5245
Personaluthyrning
Arctic Connection Travel Group AB
Org.nr: 556867-6703
Bolaget skall bedriva persontrafik, godstrafik, personaluthyrning, export av nyttofordon, försäljning, import och export av motorfordon, verkstad, resebyråverksamhet, reseproduktion, turistarrangemang och motorsport samt ...
AV Invest I Luleå AB
Org.nr: 556550-4585
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara personaluthyrning, handel med fordon och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Larsson i Luleå AB
Org.nr: 559038-3005
Bolaget ska bedriva reparation av fordon och försäljning av reservdelar, personaluthyrning inom mekanik-, bygg- och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Ebeline Personaluthyrning AB
Org.nr: 559003-9938
Bolaget ska bedriva personalförsörjning inom el, larm och teleinstallation.
Entreprenad i Luleå AB
Org.nr: 556930-9890
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva personaluthyrning och rekrytering inom byggverksamhet, markarbeten, måleriarbeten samt tillverkning av finsnickerier och tillverkning av ved och därmed förenlig verksamhet ...
eSecure Sverige AB
Org.nr: 556723-9032
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster till företag avseende företags organisation, dataprogrammering och personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Fordonscenter i Luleå AB
Org.nr: 556956-6762
Bolaget ska idka försäljning och underhåll av fordon och entreprenadmaskiner samt personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Fyrkantens Brandskydd AB
Org.nr: 556922-3034
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och service av brand- skyddsprodukter, utbildningsverksamhet och konsultations- verksamhet inom brandskydd och säkerhet, personaluthyrning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Gagnérs Grävmaskiner AB
Org.nr: 556833-2984
Föremålet för bolagets verksamhet är mark- och rivningsarbeten, försäljning av tillhörande material samt personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Gym & Fitness Kiruna AB
Org.nr: 556702-3626
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva gymverksamhet, solarium, försäljning av kläder och kosttillskott, personaluthyrning inom gruvindustrin samt bygindustri, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksa ...
Innovativa Hem Norden AB
Org.nr: 556440-2237
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och uppförande av lågenergihus, passivhus och därtill hörande arbeten. Upprättande av handlingar, ritningar och övriga dokumentationer. Försäljning av byggmaterial via but ...
ITAR AB
Org.nr: 556711-2239
AKtiebolaget ska bedriva personaluthyrning, konsultverksamhet och allmän service för kontorsadministration och lokalvård. Vidare ska företaget bedriva läkarmottagning, läkaruthyrning och konsult- och föreläsningsverksamh ...
JAPH i Luleå AB
Org.nr: 556811-3608
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt via bolag bedriva sjukvårdsverksamhet, personaluthyrning, konsultverksamhet, utbildning och tjänstgöring inom sjukvårdssektorn samt förvaltning och uthyrning ...
JKA i Luleå AB
Org.nr: 556817-8411
Aktiebolaget ska bedriva inköp och försäljning av livsmedel, personaluthyrning, konsultverksamhet inom livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
LaplandLeisure AB
Org.nr: 559007-7896
Föremålet för bolagets verksamhet är besöksnäring och upplevelseturism under de olika säsongerna. De tjänster och produkter som kommer att erbjudas är aktivitetsland, naturupplevelser med aktiviteter samt tävlingsarangem ...
Lekplats service i Norr AB
Org.nr: 556871-3555
Aktiebolaget ska bedriva besiktning, service, tillverkning, utbildning, konsultation inom lekplats och motionsredskap samt skyddsrum och fastigheter såsom ovk, brandsäkerhet, energi även personaluthyrning, skadebesiktnin ...