Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personaluthyrning i Linköping

AB Resebyrå Vikingbuss
Org.nr: 556796-1981
Bolaget ska driva beställningstrafik med turistbuss, resebyrå, uthyrning av bussar, personaluthyrning samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Allyft Tunghantering i Linköping AB
Org.nr: 556455-0050
Föremålet för bolagets versamhet är att bedriva åkeriverksamhet, personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Asklöfs Affärs- & Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556198-4211
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka bokföring, rådgivning inom skatteområdet, revisionsverksamhet, utbildningar inom bokförings och skatteområdet samt inom marknadsföring och kommunikation, marknadsföring, pers ...
Avantica AB
Org.nr: 556655-7517
Bolaget ska bedriva personaluthyrning till hälso- och sjukvården, specialiserad handel med textilier, litterär verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Axolfi AB
Org.nr: 556554-2940
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom affärsrådgivning, personaluthyrning, kapitalförvaltning, köp och försäljning av fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Björks Rent a Man AB
Org.nr: 556684-6464
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad, smide, utföra reparationer och underhåll på maskiner i industriell produktion, utföra byggnationer, bedriva personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Bodeva HB
Org.nr: 969739-2836
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet och personaluthyrning.
Boson & Co AB
Org.nr: 556402-6283
Aktiebolaget ska bedriva personaluthyrning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bygg OM Linköping AB
Org.nr: 556631-9827
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, byggnadsverksamhet och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Byggoboo Götaland AB
Org.nr: 556829-9894
Aktiebolaget ska bedriva: Utföra om, ny och tillbyggnationer. Konsultverksamhet inom byggnadsbranschen. Handel och import av byggnadsvaror, verktyg och maskiner avsedda för träbearbetning, samt inredningsartiklar och möb ...
Dansystem AB
Org.nr: 556715-5428
Bolaget ska bedriva utveckling av flygsimulatorer, konsultverksamhet inom management consulting, personaluthyrning, äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Ekliden Allservice AB
Org.nr: 556695-0043
Bolaget ska utföra godstransporter, väg- och markentreprenader, bedriva fastighetsskötsel samt personaluthyrning jämte därmed förenlig verksamhet.
Ekonomiska föreningen Resurstorget i Östergötland
Org.nr: 769613-3813
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: * starta och driva en arbetsmarknads- och kompetensutvecklings- förening vilken ska utgöra en arena för människor som behöver matchning ...
EKÅR AB
Org.nr: 556238-3678
Aktiebolaget ska äga, förvalta egen fastighet och veteranbilar samt äga lätta och tunga fordon och bedriva personbefordran, budtransport, bussverksamhet med egna och inhyrda fordon. Vidare ska man även bedriva personalut ...
Flexibel Bemanning & Rekrytering i Norden AB
Org.nr: 556754-3110
Bolaget ska bedriva bemanning av personaluthyrning, rekrytering samt därmed förenlig verksamhet.
Gamla Ledberget AB
Org.nr: 556850-9052
Aktiebolaget ska bedriva sjukvårdskonsultation och utbildning, rekrytering & personaluthyrning, uthyrning och försäljning av fordon, fastighetsförmedling, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
KOLMI Logistik AB
Org.nr: 556923-7752
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva personaluthyrning och försäljning av därtill hörande tjänster samt bedriva omställning och entreprenad inom bemanning och därmed förenlig verksamhet.
Kranbilsåkarna Östergötland AB
Org.nr: 556892-4418
Bolaget skall bedriva förmedling av kran- och transporttjänster, åkerirörelse, personaluthyrning jämte därmde förenlig verksamhet.
LK Care AB
Org.nr: 556973-9948
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvård samt personaluthyrning inom dessa områden jämte därmed förenlig verksamhet.
Magnetspolen Holding AB
Org.nr: 556837-9282
Bolaget skall bedriva åkerirörelse och personaluthyrning samt bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.