Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personaluthyrning i Borås

44:an Förvaltnings AB
Org.nr: 556611-7726
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva extern fastighetsförvaltning liksom byggserviceverksamhet, personaluthyrning, idka handel med värdepapper, bedriva handel och tävlingsverksamhet med travhästar samt ...
7H Personal och Ekonomi AB
Org.nr: 556820-8382
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva och förmedla tjänster inom personal- och ekonomiområdet som till exempel personal- rekrytering, personaluthyrning, personalutveckling, outsourcing, outplacement, personalutbildnin ...
A.A Consulting EF
Org.nr: 769627-7255
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: Erbjuda personaluthyrning bemanning inom lagerbranschen Föreningen ska vidare medverka till anställda och medlemmarnas kompetensutveck ...
Aktiebolaget Söder & Co Consulting
Org.nr: 556684-3107
Bolaget ska bedriva bemanningsverksamhet, personaluthyrning, rekrytering, administrativa tjänster, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Collected Support Europe AB
Org.nr: 556802-4854
Föremålet för bolagets verksamhet är personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Ekelövs i Borås ek. för.
Org.nr: 769628-8161
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, utifrån medlemmarnas kompetenser, tillhandahålla hushållsnära tjänster, personaluthyrning, ordningskonsultation till privatpersoner och ...
Esperance Konsult i Borås AB
Org.nr: 556449-4408
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomisektorn jämte försäljning av kontorsartiklar, idka kapitalförvaltning jämte finansiell verksamhet (leasing- och kontraktsfinansiering för motorfordon, båtar och datorutru ...
Expohuset Media AB
Org.nr: 556560-5598
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva annonsförsäljning, genomföra marknadsföringsprojekt, utföra reklambyråtjänster, försälja profilprodukter, personaluthyrning och konsulttjänster inom marknadsföringsområdet jä ...
it-boys AB
Org.nr: 556845-1222
Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva personaluthyrning, datakonsultverksamhet, datautbildning, verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Lagare i Borås HB
Org.nr: 969706-8741
Café och take away-verksamhet, catering och personaluthyrning, kioskverksamhet.
LEGACY AB
Org.nr: 556856-4495
Legacy AB skall erbjuda marknadsledande service- och konsulttjänster inom flygindustrin till uppdragsgivare inom luftvärdighet och underhåll samt personaluthyrning till dessa. Till detta bedriver även Legacy AB fastighet ...
Mainztreet Media AB
Org.nr: 556838-0231
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, rådgivning och vägledning inom kommunikation, även personaluthyrning, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Melonsplash AB
Org.nr: 556781-1418
Bolaget skall bedriva reklambyrå, videofilmning samt fotostudio, konsultativ verksamhet inom medicinsk vård, forskning och undervisning, medicinsk teknisk service, personaluthyrning, fastighetsförvaltning, handel med vär ...
Mutoch KB
Org.nr: 969733-9894
Personaluthyrning till bolag och privatpersoner.
Oui transport AB
Org.nr: 556919-8814
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxirörelse, budkörning, utbildning, service, personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Pablo Bygg i Borås AB
Org.nr: 556881-1011
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva nybyggen och reparationer av byggnader, markentreprenader, personaluthyrning, handel med värdepapper och äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
PTO i Borås AB
Org.nr: 556275-4092
Bolaget skall bedriva personaluthyrning och transporttjänster samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rex & Leo AB
Org.nr: 556598-7327
Bolaget skall bedriva personaluthyrning samt konsultverksamhet inom bygg, VVS & el samt försäljning av därmed relaterat material. Bolaget skall även förvalta och äga fastigheter samt värdepapper jämte därmed förenlig ver ...
RING 0200 AB
Org.nr: 556802-9820
Föremålet för bolagets verksamhet är personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
RMS Agency AB
Org.nr: 556609-4826
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende reklam och marknadsföring för företag och media, personaluthyrning, bedriva inköp och försäljning av promotionartiklar, äga och förvalta lös och fast egendom samt idka ...