Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Stockholm

Advokat Lars Lundberg AB
Org.nr: 556599-6815
Bolaget skall bedriva advokatrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
Advokat T.K. Nordberg AB
Org.nr: 556563-8003
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.
Advokatfirman Smitt AB
Org.nr: 556270-8197
Bolaget skall uteslutande av medgivande av Sveriges Advokatsamfunds styrelse driva advokatverksamhet.
Alicom - A Licensing Company AB
Org.nr: 556258-7963
Bolaget skall bedriva direkt, indirekt eller genom konsultuppdrag tillhandahålla, sälja , marknadsföra och administrera licensiering av immatrialrättsligt skyddade verk och varumärken, inom omåderna film, teater, musik,t ...
Allies AB
Org.nr: 556788-5941
Bolaget arbetar med frågor rörande anseende, ansvar och affär och erbjuder konsulttjänster inom analys, strategi, implentering, uppföljning och värdeing samt därmed förenlig verksamhet.
Anna Enochsson Juridik AB
Org.nr: 556756-8190
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva juridisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Avvika AB
Org.nr: 556716-6599
Bolaget skall utföra konsulttjänster till företag och organisationer i och utanför Sverige inom området patentstrategi, ävensom erbjuda utbildning inom detta och närliggande områden, samt äga och förvalta lös och fast eg ...
AXWEG AB
Org.nr: 556339-4781
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena immaterialrätt, databehandling och värdepappershantering jämte därmed förenliga verksamheter.
Bergenstråhle & Partners Stockholm AB
Org.nr: 556206-4310
Bolaget skall bedriva patentbyråverksamhet samt äga och förvalta aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bergenstråhle Group AB
Org.nr: 556643-7777
Bolaget skall bedriva patentbyråverksamhet samt äga och förvalta aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Berlips Persson Advokatbyrå AB
Org.nr: 556969-6494
Advokatverksamhet
Blomberg & Co Skandinaviska Patentbyrån AB
Org.nr: 556413-0176
Bolaget skall bedriva patentombudsverksamhet samt patentresearch inom patentbranschen, köpa och sälja fast egendom inom fastighetsbranschen, förvalta och idka handel med värdepapper samt köpa och sälja antikviteter inom ...
BodyWiz Development AB
Org.nr: 556423-2741
Bolaget ska bedriva forskning och utveckling, försäljning och leverans samt ägande och förvaltande av datorstödda hälsosystem samt där intilliggande produkter och tjänster. Bolaget kommer t.ex. erbjuda system för kost oc ...
Boob AB
Org.nr: 556617-6748
Bolaget skall bedriva produktutveckling, utbildning, designmanagement, inneha och upplåta rättigheter till varumärken och patent, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Borggren och Partners KB
Org.nr: 969655-5409
Ekonomisk och juridisk rådgivning, utbildningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
BRANN AB
Org.nr: 556483-6210
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla immaterialrättsliga konsulttjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
Broströms Juridiska & Redovisning AB
Org.nr: 556375-6492
Bolaget skall bedriva juridik- och redovisningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Bunge-Meyer Marketing HB
Org.nr: 916754-0021
Konsultationer och produktion inom marketing, communication, marknad, utbildning och administration. Varumärkesvärdering. Import och handel med varor inom främst beklädnad, hem, fritid och teknik. Äga och förvalta fast o ...
Conatus Juridik HB
Org.nr: 969750-9736
Juridiska byråers verksamhet inklusive patentbyråverksamhet.
Creative Branding Stockholm AB
Org.nr: 556942-9862
Bolaget ska bedriva varumärkesbyggande verksamhet och därmed förenlig verksamhet.