Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Linköping

Unitalent AB
Org.nr: 556494-3149
Bolaget skall inom ramen för Stiftelsen samverkan'UniversitetHögskola och Näringsliv i Linköping av näringsdepartementet utfärdade instruktioner säkerställa tillvaratagandet av innovationer som skapas inom Universitetet ...