Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Unitalent AB

"Bolaget skall inom ramen för Stiftelsen samverkan'UniversitetHögskola och Näringsliv i Linköping av näringsdepartementet utfärdade instruktioner säkerställa tillvaratagandet av innovationer som skapas inom Universitetet i Linköping samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Patentbyråer
Org.nr: 556494-3149
Företagsform: Aktiebolag