Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Karlstad

Ahlford Advokatbyrå i Karlstad AB
Org.nr: 556628-8675
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Bresbo AB
Org.nr: 556933-7958
Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster relaterad till innovation, i huvudsak immaterialrättutbildning, pantentering, företagsinkubation. Produktutveckling, forskning och utveck- ling, utbildning och kurser. Vidare s ...
ESPILAR AB
Org.nr: 556743-3262
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva patentbyråverksamhet och andra konsulttjänster relaterade till immaterialrätt samt därmed förenlig verksamhet.
L-O Lundquist Patentbyrå AB
Org.nr: 556287-8248
Bolaget skall driva patentbyrå, köp och försäljning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Lundquist Trademark AB
Org.nr: 556619-6084
Bolaget skall bedriva patentbyrå, köp och försäljning av värdepapper, tillhandahållande av IT-tjänster, utveckling och försäljning av IT-produkter samt fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Peripeon AB
Org.nr: 556972-0500
Bolaget ska bedriva patentbyråverksamhet samt andra konsult- tjänster relaterade till immaterialrätt och angränsande områden, köp och försäljning av värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Tigerholm EQUity AB
Org.nr: 556243-1097
Aktiebolagets verksamhet är att direkt och indirekt investera i olika tillgångslag inom ridsportsektorn. Inköp, förädling och försäljning av kvalitetshästar samt därmed förenlig verksamhet.