Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lundquist Trademark AB

"Bolaget skall bedriva patentbyrå, köp och försäljning av värdepapper, tillhandahållande av IT-tjänster, utveckling och försäljning av IT-produkter samt fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Patentbyråer
Org.nr: 556619-6084
Företagsform: Aktiebolag