Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Partihandel i Trollhättan

A Carlssons Snickeri & Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556116-9128
Bolaget skall bedriva handel med fastigheter och värdepapper, uthyrning av snickerimaskiner, truckar och lastbilar samt förvaltning, reparation och underhåll av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Alfaterra
Org.nr: 556955-5633
Företaget ska bedriva export av råvaror såsom timmer och mineraler.
Alemaden Entreprenad AB
Org.nr: 556769-6363
Aktiebolaget ska tillverka och försälja industriförnödenheter i plåt och metall.
Axel Starck Maskinaffär AB
Org.nr: 556710-5662
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med bult, svetselektroder och övriga industriförnödenheter samt äga och förvalta fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Bilåtervinning i Trollhättan AB
Org.nr: 556469-0393
Bolaget skall bedriva skrotning och återvinning av fordon så att material i så stor utsträckning som möjligt tillvaratagas på ett miljöenligt- och ekologiskt sätt. Bolagets policy kommer att vara, att värna om miljön sam ...
Brammer Trollhättan AB
Org.nr: 556632-4231
Bolaget ska bedriva försäljning av kullager, transmissionsdetaljer och smörjprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Byggmaterial Gunnar Larsson AB
Org.nr: 556107-8527
Bolaget skall driva försäljning av byggnadsmaterial samt handel med fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
C.B. Hallberg AB
Org.nr: 556110-6245
Bolaget skall bedriva åkerirörelse, försäljning av petroleumprodukter och idka annan därmed förenlig verksamhet.
ELIPS AB
Org.nr: 556648-9042
Bolaget skall bedriva förpackning av lädervårdsmedel samt försäljning av läderfärg och därmed förenlig verksamhet.
Energigrunden Sverige AB
Org.nr: 556836-5398
Bolaget ska bedriva försäljning av energioptimerade husgrunder med värmesystem samt därmed förenlig verksamhet.
Grund och Konstruktion D01 AB
Org.nr: 556849-9437
Bolaget ska bedriva allt inom byggnationer, såsom villabyggen, hallbyggen, renoveringar samt byggtekniska konstruktioner samt takläggningar, terass samt mark- och tomtarbeten, försäljning av byggvaror och material amt dä ...
Grundmäklarna Byggnads AB
Org.nr: 556865-8818
Föremålet för bolagets verksamhet är förvalta och äga anläggningstillgångar. Handel med byggprodukter, renovering och nybyggnation av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
HonTech AB
Org.nr: 556858-2448
Bolaget skall marknadsföra och sälja teknisk utrustning främst honingsmaskiner för finarbetning samt verktyg och förbruknings- material för dessa till svensk verkstadsindustri och därmed förenlig verksamhet.
JBM Sten HB
Org.nr: 969620-8413
Handel med betongsten.
Jemmax AB
Org.nr: 556883-0425
Design och försäljning av möbler.
Lindvedens Byggvaruhus AB
Org.nr: 556116-3113
Bolagets verksamhet är försäljning av byggnadsmatrial inom detaljhandeln samt därmed förenlig verksamhet.
Löfgrens Trädgårdstjänst Stig AB
Org.nr: 556451-8677
Bolaget skall bedriva odling och försäljning av trädgårdsprodukter, uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
NTI Svenska AB
Org.nr: 556942-1273
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import, export och försäljning av verktyg, maskiner och förbrukningsmaterial riktad till verkstäder inom motorbranschen och byggindustrin, äga och förvalta fast och lös eg ...
PegNova AB
Org.nr: 556575-6995
Bolaget skall bedriva försäljning och produktion av reklamartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Plastmodeller K. & R. Johansson AB
Org.nr: 556197-8361
Bolaget skall bedriva mekanisk tillverkning och plasttillverkning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.