Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Partihandel i Strängnäs

Aerfast AB
Org.nr: 556202-3381
Bolaget skall bedriva handel med pneumatiska verktyg och fästelement samt därmed förenlig verksamhet
Aigis AB
Org.nr: 556749-9826
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av tjänster och material till fastighetsbranschen. Material såsom prognosstyrningsutrustning för inomhusklimatstyrning, LAN-nät, utrustning för energibesparing ...
Conlib Svenska AB
Org.nr: 556947-6772
Bolaget skall bedriva partihandel med kemtekniska varor - även till slutkund - samt idka därmed förenlig verksamhet.
Conscendo AB
Org.nr: 556873-2167
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, köp och försäljning av byggmaterial och maskiner, äga och förvalta värdepapper. Bedriva ramverkstad, försäljning av kort, bilder och ramar samt konsultverksamhet inom detta område sa ...
Glasentreprenad Strängnäs AB
Org.nr: 556696-2675
Bolaget skall bedriva försäljning av glas och tillhörande metallpartier och försäljning av bilar och biltillbehör därtill hörande verksamhet.
Glasteknik Strängnäs AB
Org.nr: 556811-3061
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverk- samhet inom fastighets- och byggbranschen, äga och förvalta fastigheter och lös egendom, bedriva handel med aktier och värdepapper, bedriva försäljning av gla ...
Hemmet Invest AB
Org.nr: 556213-0343
Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av emballage, trycksaker samt presentreklam och äga och förvalta såväl fast som lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
IKP Nord Vattenvård AB
Org.nr: 556599-2459
Bolaget skall bedriva vattenbehandling'miljöfrågor inom främst industrin.
JPK El AB
Org.nr: 556598-9810
Bolaget skall bedriva installationsarbeten, projektering och handel inom el, handel med lös egendom företrädesvis båtar och marin utrustning, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
KAM Bildelar AB
Org.nr: 556452-8932
Bolaget skall bedriva handel med bilreservdelar, jämte därmed förenlig verksamhet.
Materialåtervinning i Sverige AB
Org.nr: 556970-7317
Bolaget kommer att arbeta med materialåtervinning av plast, papper och metaller. Handel med plast, papper och metaller. Mobil legobalning av återvinningsmaterial. Konsulttjänster inom bokföring, administration.
Mälardalens Bygg & Ventilation AB
Org.nr: 556809-5367
Bolaget ska bedriva försäljning och montage av ventilationssystem samt diverse samrelaterade byggarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
POAN Water Systems AB
Org.nr: 556973-2927
Aktiebolaget ska utveckla, tillverka, sälja och hyra ut utrustning för distribution av dricksvatten och med detta förenlig verksamhet samt sälja tekniska och administrativa tjänster som konsult.
RörKalkyl Lars Malmquist AB
Org.nr: 556893-5281
Aktiebolaget ska bedriva beräkning av rörinstallationer i fastigheter.
Sandåsa Timber AB
Org.nr: 556189-3800
Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av sågade och förädlade trävaror, handel med skogsprodukter och trävaror, produktion och försäljning av cellulosaflis, sågspån, kutterspån, briketter och övriga biprodukte ...
SFS intec AB
Org.nr: 556142-0505
Bolaget skall direkt eller indirekt genom delägarskap i andra företag bedriva tillverkning och grossiströrelse avseende fästelement.
Stockholms Oljeservice AB
Org.nr: 556524-4570
Aktiebolaget ska bedriva köp och försäljning av oljeprodukter samt annan förenlig verksamhet.
Strängnäs bil skrot AB
Org.nr: 556911-5750
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av tillbehör och reservdelar till bilar samt återvinning av bilskrot, järn och ,etaller samt idka därmed förenlig verksamhet.
Strängnäs Riv och Skrot AB
Org.nr: 556803-8706
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, förvalta och hyra ut fast egendom samt handel med skrot och metall och därmed förenlig verksamhet.
Svenska Antti AB
Org.nr: 556713-2500
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföra spannmålstorkar och därmed förenlig verksamhet.