Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Partihandel i Stockholm

08 Ekparkett AB
Org.nr: 556620-1207
Aktiebolaget ska bedriva import, försäljning och läggning av trä och parkett golv med tillbehör, tillhandahålla byggtjänster i samband med renovering av hus och lägenheter samt därmed förenlig verksamhet.
3 A Byggdelen AB
Org.nr: 556341-4290
Bolaget skall bedriva service av byggprodukter och byggmaskiner samt annan därmed förenlig verksamhet.
A B C Färgekonomi AB
Org.nr: 556259-4076
Bolaget skall bedriva grossist- och detaljhandel med målerifärger och -utensilier samt utöva därmed förenlig verksamhet.
A&M Trade AB
Org.nr: 556938-4463
Bolaget skall bedriva handel med träkol, trävaror och därmed förenlig verksamhet.
A.D.-man International AB
Org.nr: 556360-7208
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva översättningsverksamhet och försäljning av reklam, reklamprodukter samt utställningsmaterial såväl inom som utom Sverige samt idka därmed förenlig verksamhet.
AA Ädelstenar AB
Org.nr: 556937-8655
Försäljning och värdering av ädelstenar och smycken. Föreläsningar om ädelstenar och smycken.
AB BaltHavet
Org.nr: 556929-8325
Bolaget ska bedriva logistik och shippingverksamhet samt köp och försäljning av marina bränslen, tillhandahålla konsulttjänster inom avfalls- och miljöhantering och idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även förva ...
AB Sundén & Sundén
Org.nr: 556871-9974
Bolaget ska bedriva handel med byggvaror, konsulttjänster inom fritidsbåtbranschen samt inom marinverksamhet, sjukgymnastik & friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
AB Tradeca
Org.nr: 556439-1844
Bolaget skall bedriva export och försäljning av sågat virke samt övriga trävaror samt därmed förenlig verksamhet.
Addstract AB
Org.nr: 556623-7060
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva import och försäljning av promotionartiklar, profilkläder och presentreklam samt formgivnings-, webbdesign- och reklamkonsulttjänster ävensom idka därmed förenlig verk ...
Adolf Fredrikssons Köksinredningar AB
Org.nr: 556044-5032
Bolaget ska bedriva handel med och förvalta fastigheter och även driva handel med byggvaror samt idka därmed förenlig verksamhet.
AFROART (World Crafts Import) AB
Org.nr: 556247-8411
Bolaget skall bedriva försäljning av hantverk från hela världen där tyngdpunkten ska vara på bruksföremål och inredningsprodukter.
Ahlsell Sverige AB
Org.nr: 556012-9206
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att -direkt eller indirekt- bedriva tillverkning och försäljning (även i grosshandelsledet) samt service- och entreprenadverksamhet inom i första hand anläggnings-, installatio ...
Aiki Invest AB
Org.nr: 556858-8114
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnation, personal uthyrning, köpa och sälja byggvaror samt förenlig verksamhet.
Air BP Sweden AB
Org.nr: 556081-6604
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva handel med petroleumprodukter till flyget ävensom att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
AKETOMA AB
Org.nr: 556446-0185
Föremålet för bolagets verksamhet är bedriva export och import från framförallt OSS, USA, Asien och Europa företrädesvis inom produktområdet personlig skyddsutrustning och luftvårdsanläggningar och luftkompressorer, meta ...
Aktiebolaget Alerma
Org.nr: 556057-0136
Bolaget skall bedriva handel med manufakturvaror av järn, metall, trä eller annat material av egen eller främmande tillverkning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Djurgårdsberg
Org.nr: 556077-3714
Bolaget ska äga, utföra och förvalta anläggningar för lagring av petroleumprodukter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Fastator (publ)
Org.nr: 556678-6645
Bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, utveckla och bedriva handel med system och licensrättigheter för system för att minska energiförbrukningen i fastigheter, konsulterande verksamhet gällande energif ...
Aktiebolaget Ferrolegeringar
Org.nr: 556191-1750
Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag bedriva handel med metaller, metallföreningar, mineralier och andra råvaror för legerings- och stålindustrin samt därmed förenlig verksamhet.