Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Partihandel i Hägersten

08 Trading AB
Org.nr: 556881-7646
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva import och export av elektronikprodukter inom mobiltelefoni. Byggmaterial såsom laminat, parkett och trä, marknadsföringsprodukter såsom tryck- och profilprodukter för butike ...
A3 Bygg AB
Org.nr: 556782-3041
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten, import och försäljning av byggnadsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Arma Coating Norden AB
Org.nr: 556744-5837
Import'export och försäljning av skyddsbeläggningar för alla kommersiella och industriella behov. Materialet är gummiliknande, nötnings- och kemikalieresistent polyuretanbeläggning.
Bengt Greinert AB
Org.nr: 556275-7830
Bolaget skall bedriva grossiströrelse med stål och metaller samt bedriva tillverkning och förädling av stål och metallprodukter jämte därmed förenlig verksamhet.
Capacon Förvaltnings AB
Org.nr: 556890-4410
Bolaget ska bedriva handel med fast och lös egendom samt med värdepapper, så även ska bolaget äga och förvalta aktier och andelar, tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag, bedriva konsultverksamhet ino ...
DP Ventilation & Rör AB
Org.nr: 556599-9413
Bolaget skall bedriva ventilationsentreprenad, försäljning av verktyg, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Drift- och underhållsvaruhuset i Sverige AB
Org.nr: 556432-2161
Bolaget skall marknadsföra och sälja drift- och underhållsprodukter för VVS, ventilation, el, bygg och inredning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Euroswede Forsbäck AB
Org.nr: 556563-0505
Bolaget skall bedriva import av och handel med industriprodukter såsom dränkbara pumpar, formgjutna gummi- och plastdetaljer, radial- och plantätningar samt därmed förenling verksamhet.
Evvasalto Access AB
Org.nr: 556560-9483
Bolaget skall bedriva produktion och handel med lås, låssystem och säkerhetsanordningar samt därmed förenlig verksamhet.
FasadInvest i Stockholm AB
Org.nr: 556815-8728
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av fönster, dörrar, markiser samt garageportar, om-, till- och nybyggnation av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fönstex AB
Org.nr: 556996-7556
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning, tillverkning och montering av fönster och dörrar samt idka därmed förenlig verksamhet.
GKCH Nordic AB
Org.nr: 556872-3448
Aktiebolaget ska bedriva import av kemiråvaror till företag i Norden samt arrangera logistiklösningar för dessa varor. Dessutom kommisionbaserad förmedling av kemiråvaro. Konsulttjänster, kommisionsbaserad handel, distri ...
H&J Company HB
Org.nr: 969773-2791
Verksamheten ska bedriva import samt direkt- och e-försäljning av dekorativa byggvaror i form av taklister och takrosetter av lättviktsmaterial.
IAHTOSI AB
Org.nr: 556646-0415
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg och anläggnings- entreprenadverksamhet, förvaltning av fastigheter, kapitalförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Imtech VS-teknik AB
Org.nr: 556053-6194
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva konstruktions-, installations och serviceverksamhet inom värme & sanitet, sprinkler, rörläggning, kyla och energioptimering liksom rådgivningsverksamhet i anslutni ...
Ingenjörsfirman Elektro Relä AB
Org.nr: 556247-6738
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, tillverkning samt försäljning av elektronisk kontroll- och övervakningsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Janux AB
Org.nr: 556910-7393
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och snickeriverksamhet samt importera och exportera byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Juna AB
Org.nr: 556832-2027
Bolaget bedriva byggverksamhet samt handel med byggmaterial och byggmaskiner. Bolaget skall dessutom direkt eller indirekt tillhandahålla hushållsnära tjänster inklusive trädgårdsskötsel och snöröjning. Bolaget ska även ...
KC Rör AB
Org.nr: 556569-4014
Bolaget skall driva VVS-, bygg och fastighetsservice jämte grossisthandel inom nämnda branscher, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga travhästar som idkar kommersiell tävlingsverksamhet och bedriva ...
Key Service Stockholm AB
Org.nr: 556724-3497
Bolaget skall bedriva import, export och handel med in- och utländska agenturvaror inom järnvaru-, låssmeds- och presenthandel samt därmed förenlig verksamhet.