Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Partihandel i Åkersberga

AA Golvbehandlingar AB
Org.nr: 556926-3691
Aktiebolaget ska bedriva golv- och mattekniska arbeten, tillbehörsförsäljning samt konsultationer inom golvbranschen. Handel med värdepapper samt idka härmed förenlig verksamhet.
Advena Bygg AB
Org.nr: 556709-1797
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom byggmarknad, uthyrningsverksamhet av byggmaskiner, tjänster inom bygg, el och vvs. Bolaget skall bedriva byggverksamhet och försäljning av byggprodukter, ledars ...
Agapama AB
Org.nr: 556882-3230
Bolaget skall vara verksamht inom byggverksamhet, renovering av hus omfattande snickeri, måleri och köksrenovering, städservice och handel med byggmaterial.
Alexander Guhse AB
Org.nr: 556987-4323
Aktiebolaget ska agera som agent och representant för ett antal produkter inom byggbranschen för olika företags räkning.
ALOIS AB
Org.nr: 556177-7524
Bolaget har till föremålför sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet och egen verksamhet inom tillverkning, marketing, handel och försäljning av varor och tjänster, inomlands och utomlands och därmed förenlig verksam ...
Binder Nordica AB
Org.nr: 556437-1267
Bolaget skall bedriva produktion och handel med kardborrband, plastprofiler och limteknik för industri samt därmed förenlig verksamhet.
BPUNKTORO AB
Org.nr: 556572-5677
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av prefabricerade villor och fritidshus, samt byggentreprenad i egen regi med inriktning på att förvärva tomter och uppföra villor, fritidshus. Bolaget kommer även utföra utåtrik ...
C.D.S. Centraldammsugare AB
Org.nr: 556241-9761
Bolaget skall bedriva handel med och uthyrning av centraldammsugare och industriförnödenheter samt driva därmed förenlig verksamhet.
Cair AB
Org.nr: 556468-2952
Bolaget skall förvalta och försälja licensrättigheter på de patenträttigheter som bolaget har nyttjanderätt till samt bedriva härmed förenlig verksamhet.
Claes H Nyberg AB
Org.nr: 556419-4446
Bolaget skall driva handel med värdepapper, fastigheter och kapitalvaror - huvudsakligen båtar och vitvaror - förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Datrend Promotion AB
Org.nr: 556220-8826
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Ensure HB
Org.nr: 969645-0841
Marknadsföring och försäljning av tekniska produkter såsom freonfria klimataggregat. Produktsortimentet syftar till att befrämja hälsa och'eller miljö, konsultation inom företag- och affärsutveckling samt där tillhörande ...
Gardebrink Rör och Interiör AB
Org.nr: 556628-3098
Bolaget skall bedriva rörinstallationer, försäljning av VVS-artiklar och vitvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Hantverkarna i Österåker AB
Org.nr: 556892-4335
Totalentreprenader vid byggnation av småhus, marina byggnationer, köp och försäljning av fastigheter och tomter, samt allt som hör därtill. Försäljning av inköpt byggmaterial.
IBRO PROJEKT AB
Org.nr: 556327-3449
Bolaget skall bedriva handel, förmedling, förvaltning, förädling, nybyggnation, reparation och uthyrning av en och två- familjsfastigheter, hyreshus, tomter och tomtmark för exploatering, lokaler och bostadsrätter. Bolag ...
IL Entreprenad AB
Org.nr: 556971-3836
Viss byggnation av butiksinredning samt konsultation angående marknadsföring och produktplacering.
Joakim i Köket AB
Org.nr: 556627-7561
Bolaget skall bedriva försäljning av inredning och maskinutrustning till hemmet främst inom området kök samt utveckla, konstruera och tillverka inredningsdetaljer och system inom samma område samt idka därmed förenlig ve ...
KAROB AB
Org.nr: 556685-8816
Bolaget ska bedriva partihandel med VVS-armatur, underhåll och installationer av miljövänlig teknik främst med inriktning på lösningar för värmekraftkopplingar och bränsleceller, biooljor, fastbränsle och alternativa brä ...
Landmark & Stanfield Arkitektur & Design AB
Org.nr: 556923-5111
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva arkitektur, husdesign inklusive form, funktion samt huskonstruktioner samt därmed förenlig verksamhet.
Lars Andersson Åkersberga AB
Org.nr: 556459-3894
Bolaget skall bedriva försäljning av industriprodukter för bulk och styckegods hantering, industriförnödenheter, legoproduktion, främst inom mekanisk verkstadsindustri och byggnadsindustrin, samt köp och försäljning av f ...