Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pappershandel i Stockholm

Akademibokhandeln AB
Org.nr: 556204-5004
Bolaget ska bedriva handel med böcker, papper och kontorsvaror, marknadsföring och serviceverksamhet för bokhandelsföretag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Art & Office Stockholm AB
Org.nr: 556717-4411
Aktiebolagets verksamhet är att bedriva förlagsverksamhet samt distribution och försäljning av produkter som har samband med kontorsvaror, IT-tillbehör, serietidningar och andra konstnärliga föremål jämte därmed förenlig ...
Bilderboken AB
Org.nr: 556252-8769
Bolaget skall bedriva bokhandelsrörelse, försäljning av tavlor, bilder och papper samt därmed förenlig verksamhet.
Bookbinders Design International AB
Org.nr: 556724-6193
Bolaget ska bedriva bokbinderi samt försäljning av presentartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
DEXCOM KB
Org.nr: 969689-6670
Serviceföretag försäljning(el-data-telekom, livsmedel, maskiner, kemiska produkter, läkemedel ) Reklam, tryckeri, projektledning, hemtjänst, lokalvård, fasad och renovering. Inredning och konsultverksamhet(data,telekom, ...
Ego förlag i Stockholm AB
Org.nr: 556252-9072
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva förlagsverksamhet, inredning och tillverkning av möbler.
Erling Otter AB
Org.nr: 556354-9392
Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsmaskiner, trycksaker och kontorsmaterial, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
G Group AB
Org.nr: 556797-0073
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och distribution av, och konsulttjänster inom, pennor, konstnärs- och kontorsmateriel, samt därmed förenlig verksamhet.
Göthes Bokhandel AB
Org.nr: 556392-8612
Bolaget skall bedriva bok- och pappershandel, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hedengrens Bokhandel AB
Org.nr: 556120-9098
Bolaget skall idka handel med böcker och pappersvaror, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hobbybokhandeln Stockholm AB
Org.nr: 556267-9687
Bolaget skall bedriva import och försäljning av böcker, tidningar och andra artiklar med anknytning till all slags hobbyverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Katolsk Bokhandel i Stockholm AB
Org.nr: 556563-8110
Bolaget skall bedriva bok- och pappershandel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kontors och Datavaruhandlarna i Sverige AB
Org.nr: 556525-1476
Bolaget skall bedriva handel med kontorsvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kontorsgiganten AB
Org.nr: 556710-1489
Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsmaterial och datautrustning med tillhörande tjänster, handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Lindblad & Partners AB
Org.nr: 556426-0205
Aktiebolagets verksamhet är nybyggnation, renovering och förvaltning av enskilda objekt och fastigheter. Bolaget bedriver vidare verksamhet inom inredning, reklam jämte därmed förenlig verksamhet.
Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB
Org.nr: 556492-4123
Bolaget ska bedriva bokhandel, och därmed förenlig verksamhet med syfte att ge Medicinska Föreningens medlemmar en hög tillgänglighet till lägsta möjliga kostnad på kurs- och facklitteratur. Verksamheten bedrivs utan avk ...
Nordins papper AB
Org.nr: 556763-0073
Bolagets verksamhet ska vara att försäljning av papper och kontoramaterial och därmed förenlig verksamhet.
Office Manager Kista AB
Org.nr: 556710-8484
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av kontorsartiklar och kontorsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Robert Matton AB
Org.nr: 556284-7532
Bolaget skall förvalta fast och lös egendom, bedriva import och försäljning av grafiska produkter, digitala bilder, programvara, kontorsvaror och litteratur ävensom därmed förenlig verksamhet.
Stockholms Studentbokhandel AB
Org.nr: 556929-6402
Butikshandel med studentlitteratur och kontorsmaterial.