Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pantbank i Brunflo

Jemtlands Pantbank AB
Org.nr: 556262-2190
Bolaget skall bedriva pantbanksverksamhet och varuförsäljning av belånade varor återropade på auktion.