Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jemtlands Pantbank AB

"Bolaget skall bedriva pantbanksverksamhet och varuförsäljning av belånade varor återropade på auktion."
Finns i branscher på Wedoo: Pantbank
Org.nr: 556262-2190
Företagsform: Aktiebolag