Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Stockholm

654 Motors AB
Org.nr: 556982-4575
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg, service, förvärvning och ombyggnad av motorfordon såsom MC, moped, bil, bedriva uthyrning av garageplatser för bil och MC samt försälj- ning av motorcykeldelar, kläd ...
A3 Arkitekter AB
Org.nr: 556619-1440
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva arkitektbyrårörelse, inredning, ägande och förvaltning samt ny- och ombyggnad av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
ADP HUS AB
Org.nr: 556856-9593
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, tillverkning, renovering, ombyggnad och försäljning av hus och komponenter därtill, äga och förvalta värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Advanced Construction Scandinavia HB
Org.nr: 969686-5253
Uppbyggnad av fastigheter, inköp, uthyrning av fastigheter ägs eller förvaltas av företaget. Import, export av byggmaterial samt högteknologiska maskiner. Förvaltning av fastigheter och konsult- tjänster inom ovanstående ...
Aktiebolaget Linhult & Jonsdotter
Org.nr: 556584-1920
Föremålet för bolagets verksamhet är ombyggnad, reparation och underhåll av fartyg och båtar, konferens- och fritidscharter, samt produktion och försäljning av keramik och därmed förenlig verksamhet.
Allt i Bygg Stockholm AB
Org.nr: 556724-6516
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, till- och ombyggnad av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Arkitektkontor MW Birger AB
Org.nr: 556450-2812
Föremålet för bolagets verksamhet är arkitektuppdrag, fastighetsförvaltning, köp och försäljning av fast egendom, reparationer och ombyggnad av fast egendom, byggkontroll och byggbesiktning, kontorsservice, holdingverksa ...
Audemus AB
Org.nr: 556805-5916
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management och försäljning, ombyggnad, bokutgivning, eventverksamhet, hårvård, frisörverksamhet, försäljning av hårvårdsprodukter samt investeringar i andra intressanta företags ...
Belatchew Fastigheter AB
Org.nr: 556921-1229
Bolaget ska bedriva förvärv, projektering, exploatering, nybyggnad, ombyggnad, förvaltning, uthyrning och försäljning av fast egendom, idka handel med fastighetstillbehör, byggnadstillbehör, inredning, äga och förvalta v ...
BM Tryggt Tak AB
Org.nr: 556980-7984
Byggnadsverksamhet, takarbeten av plåt. Anläggning av takrännor, hängrännor, stuprännor av plåt. Taktäckning med plåt. Takplåt, av egen tillverkad plåt, tillverkning. Ombyggnad och renovering av övriga tak ej av plåt ell ...
Cardex Bygg AB
Org.nr: 559016-5352
Bolaget ska bedriva köp, försäljning och förvaltning samt ny- och ombyggnad av fastigheter. Inom dessa områden ska bolaget bedriva konsultverksamhet samt import och exportverksamhet. Bolaget ska förvärva och förvalta akt ...
Celon Entreprenad AB
Org.nr: 556373-2824
Bolaget ska till föremål för sin verksamhet att producera enfamiljshus samt ombyggnad och reparation av fastigheter och i övrigt driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva transportrörelse i båt, sjönär ...
Croost KB
Org.nr: 969673-5589
Försäljning och import och export av fordon, maskiner, verktyg, byggmaterial, förvaltning av fast och lös egendom, uthyrning av mark och lokaler, byggverksamhet, ny-, underhåll- och ombyggnad.
Dandén AB
Org.nr: 556547-9390
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet, bygga, inreda och utrusta restauranger, utföra ny-, till- och ombyggnad av småhus samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga och förvalta fast och lös egend ...
Ekross KB
Org.nr: 969721-5045
Försäljning, import, export av byggmaterial, fordon, maskiner, verktyg inom bygg och verkstadsbranchen, förvaltning av fast och lös egendom inom bygg och verkstadsbranchen, uthyrning av mark, lokaler, byggverksamhet nytt ...
Ekroxe KB
Org.nr: 969721-5037
Försäljning, import, export av byggmaterial, fordon, maskiner, verktyg inom bygg och verkstadsbranchen, förvaltning av fast och lös egendom inom bygg och verkstadsbranchen, uthyrning av mark, lokaler, byggverksamhet nytt ...
GILLEX BYGG & DESIGN AB
Org.nr: 556947-9073
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet såsom ombyggnad, tillbyggnad, nyproduktion, transporter och konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Haagby design & production KB
Org.nr: 969750-9629
Rot-arbeten,renovering, ombyggnad, nyproduktion, uthyrning av personal, ekonomisk och juridisk konsult verksamhet. Handel med guld, tillverkning av guldsmycken och försäljning av dessa samt kursverksamhet i guldsmide.
Holmans Rörjour AB
Org.nr: 556846-5388
Bolaget ska bedriva verksamhet inom VVS, nyinstallation samt reparationer av befintliga anläggninar, reparation och ombyggnad inom bygg och fastigheter, försäljning av VVS-material samt handel med aktier och andelar och ...
Holmans Rörservice AB
Org.nr: 556998-9899
Bolaget ska bedriva verksamhet inom VVS, nyinstallation samt reparationer av befintliga anläggninar, reparation och ombyggnad inom bygg och fastigheter, försäljning av VVS- material samt handel med aktier och andelar och ...