Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Göteborg

A. LUNDIN BYGG OCH UNDERHÅLLSSERVICE KB
Org.nr: 916850-6625
NY- OCH OMBYGGNAD, STÄDNING OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL
Aktiebolaget Åke Carlsson Trafikskola
Org.nr: 556088-4313
Bolaget ska bedriva trafikundervisning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva renovering, ombyggnad samt tillbygnation av fastigheter.
Bra Bygg och Fastighetsservice i Göteborg AB
Org.nr: 556944-2667
Serviceföretag med fastighetsunderhåll som målning, snickeri, rörläggeri , kakel,golv,ombyggnad,och därmed förening verksamhet.
Byggabo och Förvaltning i Göteborg AB
Org.nr: 559009-5757
Bolaget skall vara verksamt inom byggnation, renovering, till- och ombyggnad av fastigheter samt teknisk förvaltning av fastig- heter samt därmed förenlig verksamhet.
Byggcentralen Leif Carlsson AB
Org.nr: 556204-2670
Bolaget skall bedriva ny- och ombyggnad av fastigheter samt köp och förvaltning av fast egendom, driva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Claes Pettersson Åkeri AB
Org.nr: 556261-5202
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende åkeri, rivning och schaktning, tidningsdistribution, ombyggnad och reparationer jämte förvaltning av fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Contal Holding Sweden AB
Org.nr: 556479-1951
Bolaget skall bedriva service, ombyggnad och försäljning av styrregler och datoriserade övervakningssystem samt därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta fast egendom, fastigheter samt värdepapper och därmed förenlig ...
GBA Service AB
Org.nr: 556536-6936
Bolaget skall bedriva tillverkning, ombyggnad, försäljning samt reparation av parkeringsautomater och dylikt samt nymontering med markarbete, el och skyltsättning och därmed förenlig verksamhet.
Göteborgs Truckservice GTS AB
Org.nr: 556936-4887
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva köp och för- säljning samt uthyrning av ny och begagnad lasthanteringsfordon och lastbärare. Utföra service och reparation och ombyggnad av detsamma, samt därmed förenlig ...
Hissteknik i Göteborg AB
Org.nr: 556662-8409
Bolaget skall bedriva reparation, ombyggnad och underhåll av hissar, dörrautomatik och portar samt elinstallationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
KBET BÄCKEFORSGATAN 29
Org.nr: 916559-5324
KÖP OCH FÖRSÄLJNING SAMT OMBYGGNAD AV FASTIGHETER OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Lundby Container Service LCS AB
Org.nr: 556234-9570
Bolaget skall bedriva lagring, uppställning, hantering, reparationer, service, köp, försäljning och ombyggnad av nya och begagnade containers och lasthanteringsutrustning och därmed förenlig verksamhet.
Mannebratt & Waldenström Interior AB
Org.nr: 556507-1247
Bolagets verksamhet ska vara förvaltning av bolag, förädling, renovering och ombyggnad av lokaler och fastigheter, försäljning av arkitekt-, inrednings- och reklamtjänster. Bolaget ska även bedriva försäljning av möbler ...
Meijer Technology AB
Org.nr: 556918-9318
Mekanisk konstruktion & utveckling även på konsultbasis. Tillverkning och ombyggnad av fjädring till bl.a. enduro & cross mc.
Metall Design Göteborg AB
Org.nr: 556912-9546
Aktiebolaget ska bedriva mekanisk verkstad för diverse arbeten med järn, rostfritt och andra material. Nykonstruktion samt service och ombyggnad av båtkärror, båtattiraljer i rostfritt såsom stegar, pållare, staket i ros ...
PK Trailerteknik AB
Org.nr: 556660-3485
Bolaget ska inrikta sig på reparation, ombyggnad samt nytillverkning av släpfordon, tillverkning av produkter i aluminium och stål samt därmed förenlig verksamhet
Prioritet Bygg AB
Org.nr: 556839-0123
Aktiebolaget ska bedriva ny-, till- och ombyggnad av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Purger Bygg AB
Org.nr: 559026-9196
Bygg och rivning, VVS, våtrumsarbete, elarbete, ombyggnad och tillbyggnad, fastighetsskötsel och trädgårdsarbete.
Qoopernikus EF
Org.nr: 769627-4898
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda medlemmarna arbete och sysselsättning inom: - pedagogisk verksamhet, så som privat undervisning, föreläs- ningar för allmänheten, ...
Restaurang Consulting i GBG KB
Org.nr: 969668-6907
Bolaget ska bedriva verksamhet inom restaurang, catering, fest- och bemanningsverksamhet, ombyggnad och renovering samt därmed förenlig verksamhet. Konsultationer inom ovanstående.