Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mental träning i Stockholm

Arcadia FriskVård AB
Org.nr: 556890-1127
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med komplementära behandlingar, friskvård innefattande såväl kroppsbehandlingar som fysisk och mental träning, hållande av föredrag samt kursverksamhet och konsultverksamhet inom ovan ...
Bizcare Insight HB
Org.nr: 969707-8237
Organisationskonsult, inriktning mot ledarskap, personlig utveckling och mental träning.
Buena Vida AB
Org.nr: 556695-7808
Bolaget ska bedriva förlagsverksamhet, försäljning och marknadsföring av träningsmaterial inom mental träning och personlig utveckling samt distribution av resor samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även hyr ...
City Silence i Stockholm HB
Org.nr: 969667-9696
Mental träning för friskvård och hälsa. Kommunikation'PR Evenemang'event Tandvård'tandhygienisttandsköterska
Dflex House of Fitness AB
Org.nr: 556855-2383
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva personlig fysisk och mental träning samt föreläsningar om levnadsvanor och träningsmetoder för bättre hälsa jämte därmed förenlig verksamhet.
Expert Performance and Flow Stefan Falk AB
Org.nr: 556824-3462
Bolaget ska bedriva kvalificerad rådgivning, coachning och utbildning inom management, organisationsutveckling och mental träning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver även producerande verksamhet inom musikbr ...
FitnessPodden Sverige AB
Org.nr: 556989-7209
Företaget är verksamt inom branschen Träning, kost och hälsa genom bedrivande av: * Föreläsningar inom Kost, träning, hälsa, friskvård, mental träning, inspiration, motivation * Podcast liknande Radioprogram * Videokana ...
Full Funktion Sverige AB
Org.nr: 556857-1995
Bolaget kommer att bedriva naprapati, fysträning, mental träning, rehabiliteringsträning, föreläsningar, utbildning, tillverkning av ortopedtekniska hjälpmedel, författarskap, uthyrning av lokaler, massage, försäljning a ...
Highlights Educational Services of Sweden AB
Org.nr: 556641-5757
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom kundnära branscher, såsom rese- och turistnäring samt detaljhandel med inriktning på affärsutveckling sälj-, service och kommunikationsträning, marknadsföringskurser, presenta ...
Hjemgård & Son AB
Org.nr: 556498-8318
Bolaget skall bedriva import, export, försäljning och distribution av alkoholprodukter såsom öl, vin, starksprit samt andra produkter. Bolaget skall också bedriva sjukgymnastik- verksamhet även Feldenkraismetoden (medvet ...
Lina Vestman Consulting AB
Org.nr: 556759-4220
Bolaget ska bedriva rådgivning, coaching och utbildning i hälsa, mental träning, neuro lingvistisk programmering, ledarskap och kommunikation. Organisation av kurser internationellt och nationellt. Bolaget ska bedriva fö ...
Linnégatan 7 i Stockholm AB
Org.nr: 556621-7732
Bolaget skall bedriva privat träning samt konsultverksamhet inom idrott, friskvård, coaching, mental träning, ledarskaps- och koreografisk utveckling, konferens-, och kursverksamhet inom coaching, hälsa och friskvård, te ...
Mairutveckling AB
Org.nr: 556932-5896
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom säljutveckling, coaching, ledarskap, organisationsutveckling, mental träning via t.ex. mindfullnes.
Mental Coaching Marianne Pettersson AB
Org.nr: 556702-4491
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva inom områdena mental träning, mental coaching, karriärscoaching, stresshantering och sorgbearbetning samt kursverksamhet inom dessa områden och handel med värdepapper och ...
MiMic Production AB
Org.nr: 556520-8047
Bolagets verksamhet ska omfatta textförfatttande, musik- komposition, produktion av musik och teaterföreställningar, framförande av musik och teaterföreställningar, rollgestaltning inom film, TV, radio och teater, konsul ...
NaprapatSupport Sverige AB
Org.nr: 556958-2934
Bolaget ska erbjuda tjänster inom naprapati, friskvård, personlig träning, mental coachning och holistisk hälsa samt bedriva kursverksamhet och hålla 'seminarierföreläsningar inom dessa områden samt därmed förenlig verks ...
Olof Röhlander AB
Org.nr: 556578-2751
Bolaget skall bedriva coachverksamhet och rådgivning för människor i omställning, konsultverksamhet avseende personlig utveckling, inköp och försäljning av träiningsmaterial för ledarskapsutbildning och mental träning, f ...
PeTite Ballet at home AB
Org.nr: 556949-4403
Företaget skall bedriva fysisk träning, mental träning och personlig utveckling i olika miljöer och därtill tillhörande verksamhet.
Promissa AB
Org.nr: 556335-5261
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i förändringsprocesser, organisationsutveckling, projektledning, coaching, ledarskapsutbildning, personalutbildning, konflikthantering, utbildning inom mental och fysisk träning, s ...
Stockholms Jul & Hantverksmarknad AB
Org.nr: 556973-8668
Bolaget skall bedriva mäss samt utställningsverksamhet. Bolaget skall ägna sig åt att bedriva verksamhet som gagnar och bevarar svensk natur & kulturvärden. Bolaget skall även bedriva undervisning, föreläsningsverksamhet ...