Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Materialhantering i Stockholm

Axians AB
Org.nr: 556590-7069
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- och driftverksamhet inom IT området och därmed förenlig verksamhet.
Ecospect AB
Org.nr: 556815-3901
Bolagets verksamhet är att bedriva köp, försäljning, förmedling, import, export, planering, tillverkning, reparation, uthyrning och leasing av utrustning för materialhantering, samt att erbjuda konsult-, forsknings-, pro ...
Hefaistos Infotech AB
Org.nr: 556766-1904
Bolaget ska tillhandahålla IT-konsultationer, försäljning av hård- och mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.
Inbrix Solutions AB
Org.nr: 556622-1569
Föremålet för bolagets verksamhet är systemutveckling samt projektledning med inriktning på objektteknologi inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Intrac Group AB
Org.nr: 556239-3958
Bolaget skall bedriva handel med maskiner för skogsbruk, entreprenad, materialhantering samt sågverk.
Intrac Russia AB
Org.nr: 556734-2844
Bolaget skall, även via dotterbolag, bedriva handel med maskiner för skogsbruk, entreprenad, materialhantering och sågverk samt erbjuda tjänster i samband med sådan handel.
Movando AB
Org.nr: 556561-1596
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning mot verksamhetsutveckling och systemutveckling samt handel med värdepapper och fastigheter.
Nordicstation AB
Org.nr: 556583-0964
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av intenet- anpassade dataprogramvaror såsom intranet, uthyrning av webb- platser, konsultverksamhet inom program och systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Nymix AB
Org.nr: 556842-4161
Bolaget ska bedriva internethandel till företag och privat- personer med maskiner för packetering och emballering, verktyg, förbrukningsvaror och tillbehör för paketering, emballering, förvaring, arkivering, städning, re ...
Olov Lindgren Ångmaskinen AB
Org.nr: 556276-2632
Bolaget ska, direkt och indirekt äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Orderit Sweden AB
Org.nr: 556559-5203
Bolaget skall bedriva utvecklings- och försäljningsverksamhet av IT-produkter och tjänster, som effektiviserar och automatiserar processen kring materialhantering, från beställning till leverans.
PC & Mac specialisten Faxorder AB
Org.nr: 556417-3002
Bolaget skall bedriva verksamhet med datakonsultation, försäljning av datautrustning, dataprogram, kontorsutrustning och kontorsmaterial, import och export av datautrustning, uthyrning av datasystem och kontorsservice, u ...
Primelog Software AB
Org.nr: 556642-2597
Bolaget skall bedriva verksamheten inom tjänste- och programvarubranschen och tillhandahålla lösningar främst inom logistik.
Procner Wide Group AB
Org.nr: 556264-7007
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom data och ekonomi, import och export av data- och utbildningstjänster samt därmed förenlig konsultverksamhet, juridisk uppdragsverksamhet, byggnadsverksamhet, import och export s ...
Propellerhead Software AB
Org.nr: 556546-2206
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av musikutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Resolvia Investment AB
Org.nr: 556737-5778
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
S&B System AB
Org.nr: 556379-3958
Bolaget ska direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra konsulttjänster inom dataområdet och det ekonomiadministrativa området samt bedriva handel med programvara, datorer och därmed förenlig verksamhet. Därutöve ...
Spring Node Systems AB
Org.nr: 556615-3044
Bolaget skall bedriva utveckling av mjukvara för effektiva kommunikation och informationstjänster inom området internet. Bolaget skall sälja och marknadsföra produkter och tjänster inom samma område samt ävensom bedriva ...
Tre Snickare AB
Org.nr: 556332-2766
Bolaget skall bedriva materialhantering av snickeriprodukter, produktion och planering av inredning i offentlig miljö, tillverka och sälja snickeriprodukter, bedriva konsultativ verksamhet inom ovan angivna områden samt ...
Trirem AB
Org.nr: 556209-4325
Bolaget skall bedriva gummiverkstadsrörelse, handla med samt äga och förvalta fast egendom, snickeriverksamhet, administrativ verksamhet, dataredovisning och företagsledning, konsultverksamhet inom data samt ekonomi och ...