Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Materialhantering i Ljungby

WTM i Ängelholm AB
Org.nr: 556407-3558
Bolaget skall bedriva handel, tillverkning, service och konsultverksamhet inom områden för avfallshantering och materialhantering för industri, sjukvård och offentlig förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
WTM Scandinavia AB
Org.nr: 556845-4457
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konstruktion och tillverkning av samt handel med produkter för material- och avfallshantering jämte därmed förenlig verksamhet.