Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

WTM i Ängelholm AB

"Bolaget skall bedriva handel, tillverkning, service och konsultverksamhet inom områden för avfallshantering och materialhantering för industri, sjukvård och offentlig förvaltning samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Materialhantering
Org.nr: 556407-3558
Företagsform: Aktiebolag