Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mässarrangörer i Uppsala

A Story By Uppsala Milano AB
Org.nr: 556858-8205
Bolaget ska bedriva produktion, design, handel och marknadsföring inom inredning delvis från Milano, evenemangsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Acemcon AB
Org.nr: 556801-5928
Bolaget ska arrangera internationella konferenser, kongresser, mässor, utbildningar och möten samt ge ut olika typer av skrifter elektroniskt och i tryck. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom bioteknisk fors ...
Allard Söderman AB
Org.nr: 556891-5721
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga fast egendom och aktier, bedriva restaurangrörelse och konferensverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Bedriva konsultverksamhet inom restaurangverksamhet och därmed sa ...
Ason Form i Uppsala AB
Org.nr: 556274-0711
Bolaget ska bedriva designtjänster och arrangemang av mässor relaterade till arkitektur och inredning av privat och offentlig miljö samt reklambyråtjänster och därmed förenlig verksamhet.
Bengt Osterlund Consulting AB
Org.nr: 556686-1653
Föremålet för bolagets verksamhet är att, inom kemisk, bioteknisk och medicinsk forskning, utveckling och tillverkning, erbjuda tjänster och tekniska lösningar inom områdena produktrådgivning, användarstöd och felsökning ...
Berså Utveckling AB
Org.nr: 556966-4468
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom event och evenemangsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Biogas Öst AB
Org.nr: 556904-4166
Bolaget ska genom sin verksamhet främja biogasens utveckling och bidra till att berörda miljö- och klimatmål uppnås. Bolaget ska vidare, gentemot intressenterna i Biogas Öst Ideell Förening, bedriva service- och informat ...
CaféKulturHaus Ekensberg AB
Org.nr: 559003-6074
Aktiebolaget ska bedriva café- och konferensverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Ekström Event & Training AB
Org.nr: 556796-6782
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom frisk- och kroppsvård, nöjes- och fritidsverksamhet såsom anordnande av dansevents, konserter och spelningar, arrangemang av kongresser och mässor. Vidare ska bolaget bedriva fa ...
FC Classic Gold AB
Org.nr: 556790-2456
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av smycken och presentartiklar till smyckesbutiker, detaljhandel och grossister samt arrangemang av smyckesmässor och därmed förenlig verksamhet.
Flöde i Östa HB
Org.nr: 969743-6047
Tekniskt och marknadsorienterat problemlösnings- och konstruktionsarbete, utvecklings- och kommunikationsarbete, film- och eventproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
God Morgon Sverige AB
Org.nr: 556906-5120
Bolaget skall arrangera events, konferenser, föreläsningar och därtill förknippade aktiviteter. Bolagt skall vidare äga och förvalta fast och lös egendom.
Gullbo Medical Consulting AB
Org.nr: 559011-3345
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hälsa-, medicinsk forskning, utveckling och utbildning, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Ståmpen
Org.nr: 916514-6953
Bolaget skall bedriva seglarskola, utbildningsverksamhet, idrottsutveckling, konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Hans Ellegren AB
Org.nr: 559034-0930
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom naturvetenskap, administrations- och mötesverksamhet i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.
Jamjam AB
Org.nr: 556500-6649
Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier samt handel med konfektyrer och därmed förenlig verksamhet.
Kontaktdagen AB
Org.nr: 556703-0084
Bolaget skall bedriva mässverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Kullinger i Uppsala AB
Org.nr: 556630-7103
Bolaget skall bedriva publicistisk och administrativ verksamhet, utbildning och konferenser samt därmed förenlig verksamhet.
Lopez First Event AB
Org.nr: 556796-7590
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom frisk- och kroppsvård, nöjes- och fritidsverksamhet såsom anordnande av dansevents, koncerter och spelningar, arrangemang av kongresser och mässor. Vidare skall bolaget bedriv ...
M.U.S. Mäss & Utställnings Service AB
Org.nr: 556282-8656
Bolaget skall bedriva reklamverksamhet och utställningsproduktion samt därmed förenlig verksamhet.