Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mässarrangörer i Göteborg

Acta Print i Göteborg HB
Org.nr: 969684-3623
Kopiering och utskrift. Originalframtagning.
Aeroseum AB
Org.nr: 556691-0559
Bolaget skall bedriva inom affärsområden konferansarrangemang, cafeteria och guidning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Akasha AB
Org.nr: 556664-5833
Bolaget skall bedriva verksamhet inom friskvård, rekreation och konferens samt även förvalta värdepapper.
Aktiebolaget Chalmersska Huset
Org.nr: 556547-8996
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fastigheten Göteborg Inom Vallgraven 16:14.
Akut Medical Scandinavia AB
Org.nr: 556783-0442
Bolaget ska bedriva organisation av kurser och konferenser för läkare och kirurger. Vidare ska försäljning bedrivas av medicinsk utrustning och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Amixum AB
Org.nr: 556950-4540
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktion av mässor och utställningar samt därmed förenlig verksamhet.
Analysis, Strategy & Development Scandinavia AB
Org.nr: 556868-1448
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom företags organisation och utveckling, event- och konferens- verksamhet samt förvaltning av fast och lös egendom.
Anna&Jesper AB
Org.nr: 556886-2329
Bolaget ska bedriva uthyrning av övernattningsrum för privatpersoner och företag, uthyrning av konferens- och möteslokal till företag och uthyrning av kontorsplatser till företag samt därmed förenlig verksamhet.
Arbets- och miljömedicin Väst AB
Org.nr: 556693-1480
Kurser och konferenser inom företagshälsovård. Mätningar och konsultverksamhet avseende företags- och miljömedicinsk hälsovård. Företagshälsovård för företagshälsovårdspersonal. Mätningar och konsultverksamhet avseende h ...
Arrangemang och Konferens Annette Lundahl AB
Org.nr: 556886-2907
Bolaget skall syssla med guidningar, konferens, arrangemang, av-teknik, språkundervisning och därmed förenlig verksamhet.
ATWORK i Gårda AB
Org.nr: 556504-3972
Bolaget skall bedriva uthyrning av konferenslokaler, samt därmed förenlig verksamhet såsom mat, dryck och AV-teknik till dagkonferenser. Vidare skall bolaget bedriva restaurang-, café- och cateringverksamhet.
Biner Group AB
Org.nr: 556854-5726
Bolaget skall bedriva administration och förvaltning i dotter- bolag, konsultverksamhet, försäljning av mjukvaror och licenser, äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper, samt idka där- med förenlig verksamhet.
Björntjänst Expo i Göteborg AB
Org.nr: 556578-8311
Bolaget skall bedriva byggnation av utställningar och mässor samt inredningar och reklam jämte därmed förenlig verksamhet.
Bok & Bibliotek i Norden AB
Org.nr: 556282-7625
Bolaget skall arrangera mässor och kongresser och andra events samt ägna sig åt konsultativa tjänster avseende mäss- och kongressverksamhet. Bolaget ska också utföra produkt- och idéutvecklingsarbete och utbildning avsee ...
Broccoli EBT EF
Org.nr: 769624-2200
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa och genomföra olika typer av event för såväl företag som privatpersoner. Eventen är bröllop, jubileum, teambuilding, företagsfester ...
C.U.M Production & Entertainment AB
Org.nr: 556483-1013
Bolaget skall bedriva fest- och mässarrangemang samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultationer inom nöjesverksamhet.
Chalmers Studentkår Promotion AB
Org.nr: 556763-1394
Bolaget skall bedriva kårserviceverksamhet samt försäljning av mediatjänster vid Chalmers tekniska högskola.
Conciliance AB
Org.nr: 556647-5900
Bolaget ska bedriva bowlingverksamhet, konferens och restaurang- verksamhet samt virtuella spel och därmed förenlig verksamhet.
Contio AB
Org.nr: 556747-9588
Företaget är en helhetsleverantör av möten, utbildningar, konferenser, mässor och events. Vi skräddarsyr företag och organisationers arrangemang och erbjuder helhetslösningar kring dessa.
Cous Kommunikation AB
Org.nr: 556986-8713
Tjänsteföretag som säljer kunskap inom mötesindustrin och evenemangsbranschen.