Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Massage i Uppsala

A. Ask HB
Org.nr: 969764-3626
Hushållsarbete, kroppsvård, ekonomitjänster, jordbruksarbete.
AF Hälsa & IT AB
Org.nr: 556763-6005
Aktiebolagets verksamhet ska vara dataprogrammering, databaser och datakonsultverksamhet samt friskvård, hälsoprofiler, föredrag och personlig träning riktat både mot företag och mot privatpersoner. Med personligt tränin ...
Aktiv Hälsa i Uppsala AB
Org.nr: 556783-3776
Bolaget skall bedriva terapi med inriktning mot KBT (kognitiv beteendeterapi) erbjuda individuella sjukgymnastiska bedömningar och behandlingar samt rådgivning, erbjuda konsultativa bedömningar, erbjuda'frisk-rehabtränin ...
AKÅ Lev Väl AB
Org.nr: 556895-7533
Bolagets verksamhet ska vara affärsutveckling, konsultation och utbildning inom hälsoområdet samt försäljning av Aloe Vera produkter samt därmed förenlig verksamhet.
ANATOMIC WORK SWEDEN AB
Org.nr: 556906-9528
Uppsökande verksamhet för massage och naprapatitjänster. Uppsökande verksamhet för friskvård. Utbildningar och föredrag inom vård och hälsa. Utbildningar inom ergonomi. Utbildningar inom massage. Individanpassad träning. ...
Anopiva Norden AB
Org.nr: 556898-6854
Bolaget ska bedriva konsultation och utbildning i anestesi, iva, postoperativ vård samt smärtlinding.
Berivans SPA AB
Org.nr: 556695-6842
Bolaget skall bedriva spa och skönhetscenter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Black Creek Group AB
Org.nr: 556893-9986
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom spa, massage & friskvårdsbehandlingar, kostrådgivning, produktförsäljning, marknadsföring samt konsulttjänster inom friskvårdsområdet och inredning. Försäljning av varor i butik & ...
Bomati Media EF
Org.nr: 769619-5762
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att främja en sund livsstil, fysisk aktivitet, nå fysiskt inaktiva människor i behov av rehabilitering. För att nå dessa mål vill föreningen ...
By Madeleine Stenslind AB
Org.nr: 556987-4141
Aktiebolaget ska utföra behandlingar på muskler, leder och för viktnedgång genom TEI- och Ilipomaskiner. Verksamheten innefattar även kostrådgivning till företag och privatpersoner, personlig träning och föreläsningar oc ...
Café EkoTrollet AB
Org.nr: 559003-7189
Aktiebolaget ska bedriva miljöfrämjande café- och cateringverksamhet med hälsoprofil samt försäljning av livsmedel och produkter i andras och eget märke. Bolaget skall även bedriva utbildning och rådgivning inom kost, yo ...
Carlmima HB
Org.nr: 969671-5789
Konsultverksamhet inom områdena personalrekrytering, ekonomisk rådgivning, personlig träning (fysisk aktivitet).
Clinica Laser&Estetik AB
Org.nr: 556930-2515
Bolagets verksamhet är att bedriva skönhetsvård, laserbehandlingar samt därmed förenlig verksamhet.
Contensia AB
Org.nr: 556661-1520
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva verksamhet innefattande uthyrning av båtar, uthyrning av personal, flygverksamhet, konsultverksamhet inom flyg, mediaproduktion inom områdena bild, ljud ...
Core AB
Org.nr: 556673-5436
Bolaget skall sälja konsulttjänster i form av ordningsvakter samt försäljning inom friskvård och därmed förenlig verksamhet.
Cura i Uppsala AB
Org.nr: 556547-8079
Bolaget ska bedriva kroppsvård och försäljning av kropps- befrämjande produkter samt idka härmed förenlig verksamhet.
Dahlquist Consulting AB
Org.nr: 556794-7089
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom telekom- och IT-infrastruktur, affärsutveckling, företagsledning och management, bedriva friskvård, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamh ...
Drop in sol Hornstull AB
Org.nr: 556934-4475
Bolaget ska bedriva drop in solarium samt därmed förenlig verksamhet.
Dunham Sweden AB
Org.nr: 556862-1667
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultverksamhet inom dataspelsutveckling, även bedriva friskvård och äventyrsaktiviteter samt därmed förenlig verksamhet.
Ekeby Hälsocenter AB
Org.nr: 556746-4796
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvård, öppenvårdsmottagning, hemsjukvård, vaccinationer, läkarinsatser i särskilt boende samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva friskvårds- verksamhet. Bolaget ska bedriva ...