Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Massage i Umeå

Bla bla bla i Umeå AB
Org.nr: 556693-6588
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva hårfrisering och solarium, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Cratus AB
Org.nr: 556382-3623
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva friskvård, massage, styrketräning, gruppträning, försäljning av hälsorelaterade produkter samt försäljning av träningsrelaterade produkter.
Elfvings Naprapati AB
Org.nr: 556879-1130
Bolaget ska bedriva behandling inom naprapati, hälsovård, friskvård och skönhet. Bolaget ska även arbeta med träning och utbildning, samt därmed förenlig verksamhet.
Formtoppen AB
Org.nr: 556499-1023
Bolaget skall bedriva friskvård för fysiska personer avseende massage, styrke- och konditionsträning samt därmed förenlig verksamhet.
Fotvårdscenter Umeå AB
Org.nr: 556970-3183
Utförande samt förmedling av medicinsk fotvård, friskvårds- fotvård, samt övrig kroppsvård. Försäljning av skor, inlägg, kosttillskott, produkter inom fotvård, skönhetsvård och därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalt ...
GF Arbetschansen AB
Org.nr: 556954-3464
Företagets verksamhet baserar sig på ett egenanställningskoncept. Målgruppen för anställda av företaget är personer som är utanför arbetsmarknaden. Då verksamheten företaget bedriver är en variant av egenanställningsföre ...
Goda grodan AB
Org.nr: 556788-6709
Bolaget ska bedriva behandling, rehabilitering och utbildning inom kost, hälsa och friskvård. Samt försäljning av tillhörande produkter. Kunsultverksamhet inom telekombranschen.
Green Butterfly AB
Org.nr: 556722-0412
Bolaget skall erbjuda tjänster, behandlingar, konsultationer, föreläsningar och utbildningar inom yoga, ayurveda, meditation och personlig utveckling. Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom IT, försäljning och uthyrn ...
Handkraft Christine Holding AB
Org.nr: 556944-3616
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultverksamhet inom administrativa sektorn, bedriva hälsovård, såväl behandling som utbildning, samt att idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Hertzberg Kakel och Bygg i Umeå AB
Org.nr: 559003-6975
Aktiebolaget ska bedriva kakelsättning, byggverksamhet och friskvård, förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Hud i Harmoni i Sweden AB
Org.nr: 556873-4494
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hud-, kropps- och fotvårdsbehandlingar samt försäljning av därtill hörande produkter och därmed förenlig verksamhet.
IKSU Hälsa AB
Org.nr: 556597-9688
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultverksamhet inom områdena idrottsanläggningar, idrotts-, friskvårds- och rehabiliteringsverksamhet samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Liebel Litteraturförlag AB
Org.nr: 556890-3768
Aktiebolaget ska bedriva förlagsverksamhet samt därmed förenliga sysslor, tolk- och översättningstjänster, språkkurser och stadsguidningar, klangmassage, import och försäljning av klangskålar och tillbehör samt anordnand ...
Massörduon HB
Org.nr: 916594-0603
Avslappningsmassage, terapeutisk stretching, värmebehandling, behandling av rygg och nackproblem, allmänna muskelspänningar och stressymptom. Bastu och solarium.
MYDOCTOR Group AB
Org.nr: 556865-7067
Bolaget skall arbeta med affärsutveckling, finansiering, kapitalisering, strategier och exitfrågor med inriktning mot privat sjuk- och hälsovård och tillbehörande produktutveckling och kommersialisering samt fungera som ...
Naprapatlandslaget Umeå HB
Org.nr: 969652-0205
Naprapatverksamhet, friskvård och hälsa samt coaching och utbildning inom friskvård och hälsa.
Notos Invest AB
Org.nr: 556745-1512
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av fordon, frisk- och hälsovård, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Pourazar & Thomas AB
Org.nr: 559028-9038
Aktiebolagets verksamhet ska vara massage och träningsverksamhet samt konsulting inom media och försäkring och därmed förenlig verksamhet.
Proeir AB
Org.nr: 556882-4451
Föremålet för bolagets verksamhet är tjänsteutveckling och produktionsutveckling inom hälsosektorn samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
RenTrivsel AB
Org.nr: 556971-4289
Aktiebolaget ska bedriva städ i privata bostäder samt i privata och offentliga lokaler. Bolaget ska även bedriva hemtjänst samt utöva massage, sjukgymnastik och personlig träning.