Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsundersökningar i Härnösand

Incoming Center of Scandinavia AB
Org.nr: 556622-5479
Aktiebolagets verksamhet ska vara att incoming, guidening, översättningar, tolkning, marknadsundersökningar för utländska bolag, försäljning av egentillverkade datorprogram samt förvaltning av fast egendom och värdepappe ...
Invandrarindex Sverige AB
Org.nr: 559024-0742
Marknadsundersökningar, föreläsningar och annan konsultverksamhet inom marknadsföring. Köpa och sälja aktier, värdepapper och därmed förenlig verksamhet
Ipsos Observer AB
Org.nr: 556629-5878
Bolaget skall bedriva marknadsundersökningar samt därmed förenlig verksamhet.
Nya Vinken AB
Org.nr: 556962-7176
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva telemarketing, kundvård, marknadsundersökningar och besöksbokningar samt därmed förenlig verksamhet.
Retailigators HB
Org.nr: 969724-4219
Konsultera detaljhandelsföretag genom exempelvis marknadsundersökningar.
Skolpanelen AB
Org.nr: 556656-7540
Bolaget skall bedriva marknadsundersökningar, spaverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.