Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Incoming Center of Scandinavia AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att incoming, guidening, översättningar, tolkning, marknadsundersökningar för utländska bolag, försäljning av egentillverkade datorprogram samt förvaltning av fast egendom och värdepapper samt därmed jämförbar verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsundersökningar - Programvaruutgivare
Org.nr: 556622-5479
Företagsform: Aktiebolag