Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Visby

A&S HERTZ BYGG & INREDNING AB
Org.nr: 556779-5785
Bolaget ska bedriva projektering och byggnation inom hela byggsektorn. Verksamheten omfattar även inredningsdesign, koordination och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
AD Gunnar Ivarsson AB
Org.nr: 556577-5797
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara reklam, marknadsföring, grafisk design, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Affärskonsult Gustav Melén AB
Org.nr: 556941-4161
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, marknadskommunikation, försäljning, affärsutveckling och projektledning
B Wallentin Konsult AB
Org.nr: 556854-5486
Företaget skall bedriva konsulttjänster inom försäljning, marknadsföring, organisation och ekonomi hos företag. Företaget skall även bedriva livsmedelsproduktion av ägg och grönsaker, livsmedelsförädling och försäljning ...
Bild & Reklam Fastigheter i Visby AB
Org.nr: 556213-5698
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende reklam och marknadsföring, värdepappers- och fastighetsförvaltning, och därmed förenlig verksamhet.
Bovidhavet EF
Org.nr: 769619-2033
Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att erbjuda medlemmarna marknadsföringssamarbete, gemensam kompetensutveckling och omvärldsorentering, erfarenhetsutbyte, kvalitetssäkring och a ...
Buy The Hour HB
Org.nr: 969661-5310
Design och konsultation inom marknadsföring och profilering.
Calderon & Partners AB
Org.nr: 556422-8434
Bolaget skall bedriva marknadsanalys, profileringsprogram, reklam, marknadsinformation, samhällsinformation, massmediakontakter, grafisk design, tidnings- och trycksaksproduktion. Rådgivning och utbildning i information ...
E & B Network HB
Org.nr: 969678-5683
Marknadsföring och försäljning av konsumtionsvaror såsom rengöringsmedel och tvättmedel för hemmet, hudvårdsprodukter för personligt bruk samt kosmetika.
EcoInsight Sweden AB
Org.nr: 556640-6996
Bolaget ska bedriva arrangemang av utbildning för företag, myndigheter och organisationer, konsultation inom marknadsföring, konsultation inom projekt, fastighets- och kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Edeuskollektivet AB
Org.nr: 556965-3974
Aktiebolaget ska bedriva handel, import samt tillverkning och försäljning av färg och andra ekologiska produkter. Renovering och restaurering inom bygg och måleri. Konsultation och föreläsningar inom byggnadsvård och mar ...
Evil Chefs HB
Org.nr: 969763-4914
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och marknadsföring av livsmedel med inriktning på närproducerat och för försäljning till dagligvaruhandeln och via internet samt därmed förenlig verksamhet
Fastighetsmäklare Jörgen Andersson AB
Org.nr: 556689-6006
Bolaget ska utföra värdering av samt handel med och förmedling av fast egendom, bostadsrätter och annan lös egendom såsom inre och yttre inventarier i samband med överlåtelse av fastighet, bostadsrätt eller rörelse, idka ...
Fohlin Investment AB
Org.nr: 556731-7424
Bolaget ska producera och tillhandahålla webbprodukter, publiceringssystem, trycksaker och liknande tjänster inom reklam, marknadsföring, kommunikation och tryckeri, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed före ...
Fohlin Media AB
Org.nr: 556642-7349
Bolaget skall bedriva verksamhet inom reklam, marknadsföring och tryckeri samt idka därmed förenliga verksamheter. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom och värdepapper.
Form & Design Visby AB
Org.nr: 559008-2508
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende företagsevent, reklam, webdesign, marknadsföring och projektledning samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva verksamhet avseende tjänster inom inredning och ...
FormGotland ekonomisk förening
Org.nr: 769604-9571
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i samverkan mellan föreningens medlemmar, externa'interna formgivare samt gotländska företag utveckla kvalitetsprodukter i god design. * ...
Försäljningskonsult Göthe Eskedahl AB
Org.nr: 556085-5065
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva tillverkning och handel med hygieniska produkter, export av bi- salva till den finska marknaden, utföra konsultarbeten inom marknadsföring och redovisning, för ...
Gamla Wisby Bryggeri AB
Org.nr: 556035-4341
Bolaget skall driva bryggerirörelse och marknadsföring av bryggeriprodukter, rederirörelse, äga och förvalta fast och lös egendom, förvalta värdepapper och bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Gotenhof Consulting AB (065)
Org.nr: 559014-3227
Bolaget kommer bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och marknadsföring, samt förvaltning av värdepapper, fast och lös egendom.