Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Växjö

Affärsutveckling Jens Collskog AB
Org.nr: 556986-9604
Företaget ska bedriva konsultverksamhet avseende affärsutveckling, företagande, entreprenörskap, försäljning och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Agora Holding AB
Org.nr: 556586-3239
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring huvudsakligen av verkstadsutrustning och fordonstillbehör, handel med värdepapper, fastigheter och patent- och tillverkningsrätter samt därmed förenlig ve ...
Agora Invest AB
Org.nr: 556492-3117
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring huvudsakligen verkstadsutrustning och fordonstillbehör, handel med värdepapper, fastigheter och patent- och tillverkningsrätter samt idka därmed förenlig ...
Aktiebolaget Agora
Org.nr: 556021-4636
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring huvudsakligen av verkstadsutrustning och fordonstillbehör, handel med fastigheter, patent- och tillverkningsrätter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Miljöresurs Carl von Linné
Org.nr: 556432-3946
Bolaget skall verka i enlighet med den ideella föreningen Miljöresurs Linnés syften genom att bedriva information, marknadsföring och fortbildning, arrangera seminarier, konferenser och kurser samt samordna och genomföra ...
Artisan Global Provider AB
Org.nr: 556612-7055
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva marknadsföring och försäljning av dataprogram, konsultverksamhet inom IT samt försäljning och support av nätverkstjänster jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Axbergs support och försäljning HB
Org.nr: 916420-7632
Skriver och ritar böcker. Försäljning och marknadsföring av dagligvaror.
Björn Wirdheim Racing AB
Org.nr: 556505-2759
Bolaget skall bedriva reklam-, marknadsföring- och sponsorsaktiviteter i anslutning till tävlings- och bilsportverksamhet, försäkringsmäkleri, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
BMSP Fastigheter HB
Org.nr: 969736-7788
Bolaget ska hyra ut lägenheter i sina befintliga fastigheter, köpa och sälja fastigheter samt arbeta med events och konsult- arbete inom marknadsföring och events samt därmed förenlig verksamhet.
Brorsson Promotion AB
Org.nr: 556967-4095
Bolaget ska bedriva träning, tävling och idrottslig konsulting samt marknadsföring, fotografering, reklam, event, PR- verksamhet, föreläsningar, sponsoraktiviteter, förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
CA Avander Consulting i Växjö AB
Org.nr: 559038-9226
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom försäljning, marknadsföring samt affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Carl & Karl KB
Org.nr: 969758-9852
Konsult- och föreläsningsverksamhet inom media, marknadsföring och management för företag och privatpersoner.
CCAB företagsutveckling AB
Org.nr: 556418-5006
Bolaget skall förmedla konsulttjänster inom maskinkonstruktion, marknadsföring samt försäljning inom verkstadsindustrin och träindustrin, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Codeplant AB
Org.nr: 556511-4369
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, bedriva värdepappershandel, försäljning och marknadsföring av datorutrustning, utveckling av kommersiell programvara, konsultativ verksamhet inom industrin (utveckling av hård ...
Contrend AB
Org.nr: 556324-9191
Bolaget ska bedriva konsultation och utbildning inom statistik och marknadsföring samt musikarrangemang, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Dackebygdens Port AB
Org.nr: 556471-7022
Bolaget skall bedriva försäljning, marknadsföring och montering av villaportar och dörrar samt därmed förenlig verksamhet.
Distansyrkeshögskolan Europa AB
Org.nr: 556936-6965
Bolaget ska bedriva utbildning inom handel, marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Divio AB
Org.nr: 556880-7464
Bolaget ska bedriva webbproduktion, mediaproduktion, webbutveckling samt marknadsföring och därmed förenlig verksamhet
DryCo Energi AB
Org.nr: 556697-2146
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, marknadsföring, försäljning, produktion och uppförande verksamhet avseende industriella energianläggningar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Egostocks AB
Org.nr: 556613-4937
Bolaget skall bedriva konsultationer inom management, ekonomi och marknadsföring. Försäljning, handel och förvaltning av värdepapper, konst och fastigheter. Utbildning, uppfödning och förmedling av sporthästar samt därme ...