Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Vaxholm

5.58 Consulting AB
Org.nr: 556514-8813
Bolaget ska bedriva konsultuppdrag och coaching för näringsliv, friluftsliv och föreningsliv, idrott och hälsa samt enskilda personer. Marknadsföring och försäljning av tjänster och varor inom ovan angivna områden, och d ...
Accessive HB
Org.nr: 969676-7582
Utveckling, tillverkning, konsultation och försäljning av varor och tjänster inom områdena juridik, ekonomi, marknadsföring, fordon, byggnadsindustri, byggvaror, fastigheter, inredning, IT, multimedia, grafisk verksamhet ...
Adacta Research AB
Org.nr: 556462-9938
Bolaget skall bedriva reklambyråverksamhet, utföra tjänster och konsultation inom områdena marknadsföring, försäljning, marknadsundersökningar och telemarketingverksamhet. Bolagets verksamhet skall också omfatta byggnads ...
AllinWood AB
Org.nr: 556451-8966
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av vidareförädlade träprodukter, konsultation inom närliggande områden samt köp, behandling och försäljning av möbler och inredningar.
Alm & Co Stockholm AB
Org.nr: 556860-9928
Bolaget skall ägna sig åt att sälja konsulttjänster inom marknadsföring, kommunikation, reklam och PR samt företagsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Altonova AB
Org.nr: 556473-4100
Bolaget skall driva verksamhet inom nedanstående områden samt därmed förenlig verksamhet: 1. Konsultation inom IT-området avseende rådgivning och utbildning till företag inom uppbyggnad och implementering av Internet-lös ...
Amor et Ludus HB
Org.nr: 969772-5571
Skönhetsbehandling. Marknadsföring av varor inom fritidssektorn. Mediaframträdanden.
Arvidare AB
Org.nr: 556901-8707
Konsultation inom ekonomi, marknadsföring, försäljning och affärsutveckling samt utveckling och försäljning av mobila tjänster.
Barante Sverige AB
Org.nr: 556643-0871
Bolaget skall bedriva rådgivning inom marknadsföring, reklambyråverksamhet och äga och förvalta aktier och andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.
BERGMAN Consulting AB
Org.nr: 556893-2486
Aktiebolaget ska bedriva konsultering inom reklam, media, teknik, sport och fritids, underhållning, resebranschen samt företagsevents import, export, försäljning, marknadsföring av sport och fritidsprodukter, tekniska lö ...
Bertildas AB
Org.nr: 556916-1531
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet och rådgivning åt företag och företagsledare inom området marknadsföring, försäljning och produktledning samt idka handel med värdepapper, kapitalförvalt ...
Blidbacka AB
Org.nr: 556721-5461
Bolaget ska bedriva konsultationer inom affärsutveckling, marknadsföring, reklam, TV-produktioner, försäljning och liknande områden. Bolaget ska också bedriva verksamhet inom konferens- området, utföra moderatorsuppdrag ...
BRAKA Consulting AB
Org.nr: 556834-7800
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom företagsledning, marknadsföring, public relations, coaching, rådgivning inom inter och extern företagskommunikation och bedriva verksamhet inom turistnäringen, underhållnin ...
Britt J:son Holding AB
Org.nr: 556644-3783
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, konsumentvaror i form av kemtekniska produkter, konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring samt förvalta fast och lös egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksam ...
Castellane Future Ideation AB
Org.nr: 556894-2188
Bolaget ska bedriva verksamhet inom utbildning, organisations- utveckling och rekrytering, marknadsföring, konceputveckling, events, bygg och inredning samt därmed förenlig verksamhet.
Cederström design AB
Org.nr: 556961-2905
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och grafisk design, produktions- och projektledning, direkt- försäljning av mat- och hälsoprodukter, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt d ...
Drywater Innovation AB
Org.nr: 556809-2513
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom försäljning, distribution, marknadsföring, affärsutveckling och finansiering och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bed ...
Dtribe Communications AB
Org.nr: 556701-1910
Bolaget skall bedriva försäljning, test, marknadsföring och utveckling av tjänster och produkter inom ljud, bild, multimedia (dvd, cd, vhs, spel och programvaror för data, musik och videorelaterade produkter). Utveckling ...
Ectacor AB
Org.nr: 556470-7379
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende utveckling och marknadsföring av medicinska metoder och utrustning, uthyrning av fastigheter, konferens- och båtcharterverksamhet, trädgårdshandelsverksamhet samt bedriva ...
Ekelunds Läroresurser AB
Org.nr: 556765-6029
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring av läromedel samt hantverkstjänster till företag och privatpersoner och därmed förenliga verksamheter.