Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Västra frölunda

AB Propositum
Org.nr: 556750-5903
Bolaget skall bedriva försäljning, marknadsföring och managementkonsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet.
AB Svenska Företagssystem
Org.nr: 556461-2231
Bolagets verksamhet ska vara att sälja konsulttjänster inom företagsutveckling, affärsutveckling och marknadsföring samt bedriva handel med industriprodukter som järn och stålkonstruktioner och idka därmed förenlig verks ...
AFK Value Management HB
Org.nr: 969643-6246
Konsultverksamhet inom ekonomi och marknadsföring.
Ajosa AB
Org.nr: 556430-5778
Bolaget skall: Bedriva charterverksamhet samt administrativa konsultationer. Exportera och importera städ- saneringsprodukter för in- och utomhusbruk. Exportera och importera livsmedel och hushållsprodukter. Försäljning, ...
Aktiebolaget E. Wolff & Co
Org.nr: 556045-4778
Bolaget skall bedriva handel, marknadsföring, import och export av konsumtionsvaror såsom förbrukningsvaror, elektronik, dator hård- och mjukvara och konfektion. Vidare konsultation inom ekonomi och administration, resta ...
Aktiebolaget Meteve
Org.nr: 556075-5554
Bolaget ska utveckla, producera och marknadsföra medicinsk, teknisk och vetenskaplig utrustning, utbilda inom områdena hälsa och säkerhet, bedriva konsultation inom ekonomi och marknadsföring jämte handel med värdepapper ...
Aldungen International AB
Org.nr: 556376-8182
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet, författarskap, förlagsverksamhet, framtagande och framförande av egna verk inom kompetensutveckling, ledarskap, produktion, produktionsutformning, miljö, affärsutveckling, ma ...
Anders Green Kommunikation AB
Org.nr: 556825-9559
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam, marknadsföring, kommunikation och event, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
ART NOW GALLERY, BROMANDER OCH DAHRÉN HB
Org.nr: 916559-5274
Konstgalleri samt handel med konstföremål. Handel med konst och antikviteter samt konsultverksamhet inom marknadsföring och reklam. Likaså skall bolaget bedriva förvaltning av fastigheter samt fastighetsservice.
Art Production Rydberg AB
Org.nr: 556562-6420
Bolaget skall bedriva produktion och marknadsföring av konstnärlig och scenisk verksamhet, framförande av musik, föredragshållare, verksamhet med anknytning till bred kultur samt förvaltning av fast och lös egendom, främ ...
Asito Affärsservice AB
Org.nr: 556849-8843
Bolaget ska bedriva konsultationer inom områdena ekonomi och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
AT Wolfsberg AB
Org.nr: 556704-1297
Aktibolaget ska bedriva rättighetshantering av filmrätter. Konsultationer, lansering, marknadsföring, försäljning och strategi inom mediasektor. Bolaget har utökat sin verksamhet med försäljning av hårvårdsprodukter.
Bestseller PR AB
Org.nr: 556249-6058
Bolaget skall bedriva marknadsföring av företag, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BIAB Bengt Isaksson AB
Org.nr: 556117-4375
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med båtar och båttillbehör, konsultationer inom administration och marknadsföring, konstnärlig verksamhet, handel med aktier och värdepapper och därmed förenlig ver ...
Bixter AB
Org.nr: 556667-7208
Bolaget skall idka rörelse i form av handel och förvaltning av fastigheter, aktier och värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi och marknadsföring, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BlueOrbis AB
Org.nr: 556858-4576
Bolaget skall utföra entreprenad och konsultuppdrag inom anläggning, infrastruktur och försörjningssektorn, bedriva konsultuppdrag inom marknadsföring och affärsutveckling, äga och hyra ut anläggningsmaskiner såsom grävm ...
Book-Makers Sweden AB
Org.nr: 556808-9071
Bolaget skall bedriva besöksbokning, marknadsföring, säljsupport, telemarketing och därmed förenlig verksamhet.
Bornäs Consulting AB
Org.nr: 556872-7308
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsundersökningar, marknadsföring och affärsutveckling, coaching samt författande av såväl skön. som facklitteratur jämte därmed förenlig verksamhet.
BorrBolaget Entreprenad Väst AB
Org.nr: 556441-6765
Bolaget skall bedriva borrentreprenader och försäljning av borrutrustning, måleri samt glasarbeten, reklam och marknadsföring samt idka handel med fastigheter, värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.
Brandt System AB
Org.nr: 556439-5084
Bolagets verksamhet skall vara agentur import export av industritillbehör företrädesvis pneumatik och hydraulik samt elektroniktillbehör företrädesvis hårdvara, marknadsföring, kursverksamhet avseende automatikstyrsystem ...