Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Västervik

AB Erik Hultgrens Bokhandel
Org.nr: 556518-7092
Bolaget skall försälja tjänster av marknadsföring, management, företagsledning inom bok- och detaljhandel, bedriva handel inom bok- och detaljhandel, förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper samt därmed före ...
AD to the vantage HB
Org.nr: 969773-2486
Bolaget ska arbeta med marknadsföring för tjänsteföretag gentemot konsumenter.
AHURA AB
Org.nr: 556761-5819
Föremålet för bolagets verksamhet är kommersiell förvaltning inom handel i form av centrumledning, marknadsföring samt därmed förenlig verrksamhet.
Boab & Rib AB
Org.nr: 556848-2011
Aktiebolaget ska bedriva båtuthyrning och rekreation i form av aktiviteter i natur och marin miljö samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska också bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och organisation.
Borka Sport AB
Org.nr: 556518-7274
Bolaget skall bedriva agentur, design och framtagning av sportkonfektion, reklam och marknadsföring därav samt idka därmed förenlig verksamhet.
Busfrögruppen Service Office AB
Org.nr: 556956-6838
Föremålet för bolagets verksamhet är att verka som servicebolag för marknadsföring och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Carvia AB
Org.nr: 556907-0070
Bolaget skall bedriva verksamhet inom området specialfordon med utveckling, produktion och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
DAW I Västervik AB
Org.nr: 556851-9291
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området internet- marknadsföring samt internetförsäljning av hemelektronik och datatillbehör, samt därmed förenlig verksamhet.
Ekman & Narby Consulting AB
Org.nr: 556640-1302
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, företrädesvis inom marknadsföring och ekonomi, samt konsultverksamhet och idé- utveckling främst inom skogs- och verkstadsindustrin.
Elving Consulting AB
Org.nr: 556836-1157
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning och produktutveckling av förvaringsprodukter samt jämte därmed förenlig verksamhet.
Equilogix AB
Org.nr: 556895-3508
Konsultverksamhet inom företagsfinansiering, företagsledning, styrelseuppdrag, marknadsföring, affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Findersfee Sverige AB
Org.nr: 556994-1437
Bolaget ska bedriva utvecklings- och serviceverksamhet inom rekryteringsbranschen och tillhandahålla tjänster inom områdena ledning, ekonomi, juridik, marknadsföring och IT och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska des ...
Fiskartorpet 7 AB
Org.nr: 556812-8739
Bolaget ska bedriva bygg- och snickeriverksamhet, marknadsföring och försäljning av hälso produkter, försäljning av inrednings- detaljer samt fastighets- förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Fyren i Västervik AB
Org.nr: 556780-1302
Bolaget ska bedriva utvecklingsarbete, marknadsföring samt försäljning av avfallsanläggningar för båtar samt därmed förenlig verksamhet.
Genombrottet i Tjust HB
Org.nr: 969709-4283
Marknadsföring och försäljning av presentartiklar.
HBet Stundburken
Org.nr: 969680-3916
Marknadsföring och försäljning av varor inom hem, hälsa och skönhet som tex. kastruller, vitaminer och ansiktskräm.
HM Affärsutveckling AB
Org.nr: 556462-5779
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och affärsutveckling, tradingverksamhet inom trä- och stålområdet, samt galleri- och tapetseriverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därme ...
Indoorshops marketing AB
Org.nr: 559001-8577
Aktiebolaget ska bedriva e-handel inom kläder, inredningsdetaljer samt delikatesser. Aktiebolaget bedriver även marknadsföring av butiker och restauranger.
Intellectual Capital Nordic AB
Org.nr: 556553-2396
Bolaget skall erbjuda konsultativa tjänster inom finans, ekonomi och marknadsföring samt handel med fastigheter, mark och skog ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Janne Näsström AB
Org.nr: 556566-3654
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, utbildning, trolleri, konsthantverk samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva produktion och marknadsföring av interaktiva utbildningar ...