Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Vallentuna

AB Bättre Affärer, Stockholm
Org.nr: 556782-3603
Bolaget ska bedriva kvalitetsmätningar och marknadsundersökningar, prisutdelningar, seminarier och konsultverksamhet för att förbättra service och kvalitet för tjänsteföretag, anlitas för styrelseuppdrag samt publicera o ...
Adisi consulting AB
Org.nr: 556838-3367
Företaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom områdena ekonomi, administration, organisationsutveckling samt kommunikation och marknadsföring.
Aperiens AB
Org.nr: 556783-3545
Aktiebolaget ska ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom reklam, marknadsföring,'kommunikationinformation, teknik- och affärsutveckling. Bolaget kommer även att vara verksamt som författare samt bokförlag, prod ...
Bernt Osmén AB
Org.nr: 556836-6552
Bolaget bedriver konsultverksamhet, marknadsföring och försäljning av maskiner och verktyg till verkstadsindustri samt jakt och safaries och därmed förenlig verksamhet.
Bohlcon AB
Org.nr: 556835-0598
Bolaget ska bedriva marknadsföring, rådgivning och konsulttjänster för kringutrustning till datorer samt bedriva handel och förvaltning med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Boostifier AB
Org.nr: 556943-5323
Bolaget ska bedriva konsultering inom marknadsföring och affärs- utveckling, bedriva finansiell rådgivning, samt för egen räkning bedriva handel med värdepapper.
Briljant Ekonomisystem Bfm AB
Org.nr: 556222-2397
Bolaget skall driva marknadsföring av administrations- och data- tjänster, installation och löpande service för databehandling i standardsystem, kapitalförvaltning, köp och försäljning av fast egendom, ävensom idka annan ...
Conwexa Affärssupport AB
Org.nr: 556535-9246
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av livsmedel (ej färskvaror) och reklamartiklar, tillhandahålla tjänster inom marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
eCRM Lidman AB
Org.nr: 556645-9573
Bolaget skall bedriva strategisk rådgivning samt konsultverksamhet och utbildning inom affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, i syfte att, med hjälp av informationsteknologi, utveckla och effektivisera hanteringe ...
Ewa & Mats Thorin AB
Org.nr: 556034-8376
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, marknadsföring och hemelektronikbranschen med därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Exim Strömturbiner AB
Org.nr: 556549-8358
Bolaget ska bedriva utveckling, (lego)tillverkning, marknadsföring och försäljning av turbiner (samt stationer och plattformar för dessa) för generering av elektricitet (därur även vätgas) från strömmande vatten (floder ...
Frisco Communications AB
Org.nr: 556929-8598
Bolaget ska bedriva konsultation inom marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
FröMäklaren AB
Org.nr: 556674-8041
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, konsulttjänster inom pedagogik, försäljning, marknadsföring, redovisning och management samt bedriva värdepappershandel.
Hamberg Konsult & Förvaltning AB
Org.nr: 556943-0753
Bolaget skall bedriva konsulttjänster och försäljning inom reklam och marknadsföring, handel med och förvaltning av värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Handelsbolaget Better Business Enterprices Stockholm
Org.nr: 969632-9706
Konsultverksamhet för bättre affärer i Sverige och utomlands, som marknadsundersökningar, marknadsföring, rekrytering, utbildning, resultatförbättrande åtgärder, kalkyler, lönsamhetsanalyser, utformning och underhåll av ...
Highland PR AB
Org.nr: 556914-5211
Företaget ärbetar med konsultation inom PR, marknadsföring och kommunikation.
Humla Marketing AB
Org.nr: 556584-0898
Bolaget skall bedriva försäljning av reklamartiklar och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet.
Infinite Communications HB
Org.nr: 969686-9016
Konsultverksamhet inom marknadsföring och annonsering.
Jan Thor Konsult AB
Org.nr: 556922-8553
Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, marknadsföring och projektledning, samt utbildning inom dessa och närliggande områden.Föreläsningar och konferencieruppdrag. Coaching och mentoruppdrag. Produktion av evenema ...
K-Lo Music Sweden AB
Org.nr: 556929-8846
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom agenturverksamhet, skivinspelning, marknadsföring och förlagsverksamhet inom nöjesbranschen, bedriva musikproduktion, äga och förvalta värdepapper och lös egendom, samt annan dä ...