Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Umeå

AB Saanen
Org.nr: 559038-3120
Bolaget ska äga aktier i svenska och utländska bolag samt bedriva rådgivning inom affärsutveckling, information, kommunikation, PR, företagsorganisation, marknadsföring, samhällskontakter, fastighetsutveckling, sportsman ...
AB Svenska Välgörenhetslotterier
Org.nr: 556652-8450
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsultation och rådgivning, marknadsföring, kommunikation och drift av lotterier samt tävlingar, i första hand för ideella organisationer och därmed förenlig verksamhet.
AB Wasserngrat
Org.nr: 556850-1729
Bolaget ska bedriva konsultation och rådgivning inom affärsutveckling, information, kommunikation, PR, företagsorganisation, marknadsföring, handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig ...
Abundus Svenska AB
Org.nr: 559040-3977
Bolaget ska äga andelar i lotteribolag och andra bolag samt bedriva konsultation och rådgivning inom lotteriutveckling, affärsutveckling, kommunikation, företagsorganisation, marknadsföring, Fastighetsutveckling samt han ...
Affärssidorna Sverige AB
Org.nr: 556713-4118
Bolaget skall bedriva produktion, utveckling och försäljning av produkter inom marknadsföring, innefattande såväl digital som tryckt media såsom internet, tidningar, informationsmaterial. Vidare skall bolaget bedriva där ...
AGN International Marketing KB
Org.nr: 916476-7130
Hjälpa andra företag vid marknadsföring av tjänster och produkter inom och utom Sverige. Försäljning och arrangemang av utbildningar inom juridik, marknadsföring, management och språk inom och utom Sverige.
Anatolia Holding AB
Org.nr: 556959-3717
Föremålet för bolagets verksamhet är äga och förvalta andelar i andra bolag. Svara för finansiering, marknadsföring och andra gemensamma uppdrag i bolag som det äger helt eller delvis. Bedriva utveckling och organisering ...
Anna Olofsson Analys AB
Org.nr: 556619-7413
Bolaget skall bedriva konsultation och föreläsningsverksamhet inom affärsutveckling och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Anninorrland AB
Org.nr: 556835-8062
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildningar inom marknadsföring, kommunikation och CSR (Corporate Social Responsibility) samt därmed förenlig verksamhet.
AR Resebyråer AB
Org.nr: 556421-3345
Bolaget skall tillhandahålla fullständig affärsreseservice åt näringsliv, stat, kommun och landsting, marknadsföring, web- och katalogförsäljning av resepaket till återförsäljare och slutkund, kongresservice med fullstän ...
Arti Fact Umeå AB
Org.nr: 556592-6473
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse ino ...
Authentic Media Professionell marknadsföring Swe AB
Org.nr: 556946-5270
Bolaget skall bedriva reklam och införanden från företag på olika hemsidor, fotografering och logotyper, marknadsföringstjänster online samt idka därmed förenlig verksamhet.
Avati AB
Org.nr: 559000-9683
Bolaget skall bedriva verksamhet inom marknadsföring och reklam. Bolaget skall även bedriva uthyrning av personal inom främst eventverksamhet samt konsultationer inom marknadsföring och PR-verksamhet samt därmed förenlig ...
Balticgruppen Central AB
Org.nr: 556608-3951
Bolaget skall bedriva drift, underhåll, marknadsföring och försäljning av lokaler och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Benny Bergqvist Solutions AB
Org.nr: 556900-5035
Försäljning av mobiltillbehör Konsulttjänster inom restaurang, event och marknadsföring Produktion av marknadsföringsmaterial Grossistverksamhet mat'restaurang
Bigaro i Umeå AB
Org.nr: 556359-1436
Bolaget skall bedriva utveckling, konsulting, undervisning, marknadsföring och försäljning inom bioteknik- och textilbranschen, handel med värdepapper samt inom dessa områden förenlig verksamhet inom och utom landet.
BioResonator Good Eye AB
Org.nr: 556895-1817
Utveckling, marknadsföring och försäljning av medicinsk- tekniska diagnostiska system och utrustningar och därmed förenlig verksamhet.
Bokidag i Sverige AB
Org.nr: 556832-0625
Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av reklam, tidskrifter samt böcker och därmed förenlig verksamhet.
Bokidag i SVERIGE HB
Org.nr: 969631-6398
Försäljning och marknadsföring av reklam och tidskrifter.
BR Sensors AB
Org.nr: 556898-5534
Utveckling, produktion och marknadsföring av piezoelektriska sensorer och system inom medicinteknik för diagnos och behandling av vanligt förekommande sjukdomstillstånd i levande vävnad samt inom industriella tillämpning ...