Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Uddevalla

AB ProIQ
Org.nr: 556881-2829
Föremålet för företagets verksamhet är konsultationer inom, inköp, logistik, personlig utveckling, coaching, samt uthyrning och rekrytering av personal inom dessa områden. Handel med värdepapper och investeringar i noter ...
Ahlén & Co i Uddevalla HB
Org.nr: 969680-1555
Konsultverksamhet avseende besöksnäringen, marknadsföring och samverkan inom näringslivet.
Almagest Marketing AB
Org.nr: 556381-8219
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende marknadsföring, försäljning och personalutveckling, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Björk Hårvård i Uddevalla AB
Org.nr: 556942-7247
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av hårvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
CityPlace AB
Org.nr: 556840-5368
Bolaget ska bedriva reklam och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Cleopatra AB
Org.nr: 556564-6022
Bolaget skall bedriva konsultationer inom området reklam och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet.
Cognition Design A.L AB
Org.nr: 556752-6453
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konstruktion, design, metodutveckling och utbildning samt enklare prototyp- tillverkning inom fordon, flyg, hushållsmaskiner såsom högtrycks- tvättar och dammsugare, industri ...
Conceptholding Sweden AB
Org.nr: 556848-1245
Bolagets verksamhet avser utveckling av koncept inom marknadsföring, konsultverksamhet inom detta område, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
eVäst AB
Org.nr: 556627-3719
Föremålet för bolagets verksamhet är e-business, e-handel, internet, programmering, fotografering, försäljning av relaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Marknadsföring av egna tjänster via internet, bedriva ...
Extensus AB
Org.nr: 556230-3411
Bolaget ska bedriva redovisningstjänster, konsulttjänster inom ekonomi, administration och marknadsföring, sälja, köpa och förvalta fastigheter och tomter, samt idka handel med aktier och värdepapper jämte därmed förenli ...
G.D.S Electric AB
Org.nr: 556593-7918
Bolaget skall bedriva distriubution, försäljning och marknadsföring av elinstallationsmaterial samt annan därmed förenlig verksamhet.
Hjalmarsson Affärskonsult AB
Org.nr: 556987-6948
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, kommunikation, rådgivning inom företagsfinansiering och företagsutveckling samt bedriva tävlingsverksamhet med hästar.
J.A Installationssupport AB
Org.nr: 556527-9378
Bolaget skall bedriva energiutredningar, fastighetsförvaltning, fastighetsvärderingar, aktieförvaltning, handel med värdepapper, marknadsföring, bygg- och VVS-entreprenader, konsult och planeringsuppdrag inom bygg, VVS o ...
JS Concepts Holding AB
Org.nr: 556847-3622
Bolagets verksamhet avser utveckling av koncept inom marknadsföring, konsultverksamhet inom detta område, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Lifeclean International AB
Org.nr: 556897-5964
Aktiebolaget ska bedriva forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av specialrengöringsprodukter för sjuk- och hälsovård inom och utom landet samt äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verk ...
Marknadslänk Lange & Lange HB
Org.nr: 916609-7684
KONSULTATIV VERKSAMHET INOM MARKNADSFÖRING OCH REKLAM
MID Marketing AB
Org.nr: 556269-9610
Bolaget verksamhet består i marknadsföring, vilket innebär aktivt deltagande i planering, genomförande och uppföljning av allehanda marknadsaktiviteter för uppdragsgivarens räkning, samt därmed förenlig verksamhet.
Nordblom Media AB
Org.nr: 556758-8644
Bolaget ska bedriva konsultation inom data, ekonomi och marknadsföring.
Norvital AB
Org.nr: 556813-1634
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av marina oljor och andra hälsokostprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Obnixe AB
Org.nr: 556652-2404
Bolaget skall bedriva rådgivning och utförande av tjänster inom företagsledning, marknadsföring, ekonomi, administration och liknande företagsstöd, äga och förvalta fast och lös egendom, idka handel med värdepapper samt ...