Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Trelleborg

Alf Näslund AB
Org.nr: 556162-8040
Bolaget skall bedriva reklam- och marknadsrådgivning, fastighetsförmedling, köp och försäljning av fastigheter, utveckling, marknadsföring och försäljning av mynt och betalningssutem, handel med bilar och bildelar, äga o ...
Alsingevallen Förvaltning AB
Org.nr: 556542-6029
Bolaget skall äga och förvalta aktier, bedriva marknadsföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Amabile Konsult AB
Org.nr: 556977-1750
Bolaget skall ha som verksamhet att utföra konsulttjänster inom områdena marknadsföring och företagsutveckling. Bolaget skall också ha som verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig ve ...
Bild Arbetar Gruppen-ekonomisk förening
Org.nr: 769600-6100
Föreningen har till ändamål att skapa en kooperativ arbetsmiljö i form av ett digitalt utbildningscentra, vilket förutsätter en aktiv arbetsinsats från medlems sida där uppbyggnads, expansion och vidare utveckling'drift ...
Citatet AB
Org.nr: 556352-1805
Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier, andra värdepapper samt likartad lös egendom samt bedriva marknadsföring och konsultverksamhet inom företagsekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.
Cnew Travel & Marketing AB
Org.nr: 556822-2151
Bolaget ska bedriva resebyråverksamhet, marknadsföring, konsult- tjänster inom'rese-turismnäringen och marknadsföring och detaljhandel inom rese- och turismnäringen samt därtill närliggande verksamheter.
E. Beijer Fastigheter AB
Org.nr: 556454-0788
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultativ verksamhet inom marknadsföring, ävensom fastighetsförvaltning samt fönster- och dörrmontage.
EMC turism Scandinavia AB
Org.nr: 556979-8274
Aktiebolaget ska bedriva riktade utbildningar inom turismen i syfte för att höja attraktionsvärdet för varje yrkesroll vilket skall leda till en ökad sysselsättning inom denna bransch. Bolaget skall också bedriva arbetsm ...
Eremas Holding AB
Org.nr: 556465-1130
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper, rådgivning inom ekonomi, marknad och finans, marknadsföring samt reklamframställning och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äv ...
Golden Black Candy Company AB
Org.nr: 556850-0127
Bolaget skall bedriva verksamhet inom livsmedelsektorn med handel, import, marknadsföring och försäljning av konfektyr samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Gott Att Leva Syd AB
Org.nr: 556956-0765
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom marknadsföring, försäljning och utvecklingprojekt på den nordiska marknaden, både B2C och B2B. Strategisk specialistrådgivning och konkret genomförande av kampanjer. Konsult ino ...
Gull-Britt AB
Org.nr: 556815-6227
Bolagets verksamhet ska bestå i konsultverksamhet avseende ledar-, personal- och organisationsutveckling, marknadsföring, kvalitetsmätning samt annan därmed förenlig verksamhet.
HBet SCG Stockholm Consulting Group
Org.nr: 969684-6444
Konsultföretag inom marknadsföring som erbjuder sina tjänster till näringsliv och offentlig sektor. Adressregister till befattningshavare inom näringsliv och offentlig sektor.
House of Experience Skåne AB
Org.nr: 556947-8240
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi bokföring, marknadsföring och Executive Management Assistance och därmed förenlig verksamhet.
INCONDIA AB
Org.nr: 556538-2677
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende ledar-, personal- och organisationsutveckling, marknadsföring, kvalitetsmätning samt därtill hörande verksamheter.
Jormas AB
Org.nr: 556815-1202
Bolagets verksamhet ska bestå i konsultverksamhet avseende ledar-, personal- och organisationsutveckling, marknadsföring, kvalitetsmätning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Karin & Tom på Skåre AB
Org.nr: 556960-4134
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende utbildning och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva fastighetsförvaltning.
Macab AB
Org.nr: 556207-7288
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt och indirekt bedriva handel med samt utveckling, marknadsföring och produktion av elektronisk utrustning för mottagning och överföring av radio- och televisionssigna ...
Macab Partners AB
Org.nr: 556777-9854
Bolagets verksamhet ska vara att direkt och indirekt bedriva handel med samt utveckling, marknadsföring och produktion av elektronisk utrustning för mottagning och överföring av radio- och televisionssignaler, innefattan ...
Maglarpsbullen HB
Org.nr: 969694-0213
Tillverkning, marknadsföring och försäljning av kakor och gräddbullar.