Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Sundsvall

Adnulke AB
Org.nr: 556362-7917
Bolagets verksamhet skall vara konsulttjänster inom affärsutveckling och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Art & Industry Stockholm AB
Org.nr: 556953-8837
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även att bedriva verksamhet inom reklam, kommunikation, marknadsföring, grafisk formgivning samt TV- och reklamfilmsproduk ...
B3 IT Norr AB
Org.nr: 556773-4008
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom IT, telekom och management, utveckling, marknadsföring och försäljning av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Bobbo Åre AB
Org.nr: 556929-3714
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och företagsledning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Brända Barn HB
Org.nr: 969768-6344
Bolaget ska ha till ändamål för sin verksamhet att idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet, konsertverksamhet och h ...
Business and Green Tech Promotion Sweden AB
Org.nr: 556943-6768
Aktiebolaget ska bedriva export av miljövänliga hygienprodukter och miljökoncept samt marknadsföring av svensk miljövänligteknik. IT-tjänster som test av mjukvara samt mjukvarutjänster.
Bussgods i Västernorrland AB
Org.nr: 556253-4940
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västernorrlands län bedriva godsterminalverksamhet och marknadsföring av'bussgods.
CLAV Music AB
Org.nr: 556959-4780
Bolaget erbjuder tjänster inom musik- och mediaproduktion, exempelvis inspelning, mixning, mastering, marknadsföring, distribution och publishing och med dess förenlig verksamhet.
Create your 4tune Sweden AB
Org.nr: 556990-8055
Företaget kommer att hjälpa andra organisationer och företag inom offentliga och privata sektorn genom bemanning, föreläsning, utbildning och event. Företaget kommer även att bistå med försäljning av nödvändigt material ...
Creativ Event i Sundsvall AB
Org.nr: 556497-3492
Bolaget skall driva försäljning av fast och lös egendom såsom artiklar till dagligvaruhandeln, samt ansvara, administrera, arrangera och genomföra evenemang, jubileer, kick off, konferenser och utbildning med såväl egen ...
Dajoo75 AB
Org.nr: 556951-2295
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom systemutveckling, utveckling av dataspel och nyttoprogram, marknadsföring och försäljning av utvecklade spel och program, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhe ...
Delta Grönt AB
Org.nr: 556962-1245
Aktiebolaget ska bedriva grossistverksamhet inom livsmedelsbranschen, förädling och packetering av livsmedel samt marknadsföring, konceptutveckling, utbildning och uthyrning av personal inom livsmedelbranschen samt även ...
E-handelssupport Sverige AB
Org.nr: 559019-5466
Stöd vid e-handel i form av logistik, affärsutveckling, marknadsföring och administration.
ECTV Develop AB
Org.nr: 556540-4968
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av digitala konsument- produkter relaterade till i första hand PC-världen, handel med värdepapper och därmed förenli ...
Effiform AB
Org.nr: 556673-9073
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reklam, marknadsföring, film, radio, profilkläder, konst, IT såsom design av sajter, dataututrustning, mode, inredning, reklam konsultverksamhet och undervisning. Inreda p ...
Field Fanatics AB
Org.nr: 556867-9392
Bolaget skall bedriva marknadsföring av idrottsarenor och därmed förenlig verksamhet.
Fredrik Westin AB
Org.nr: 556978-1650
Bolaget skall bedriva utbildning och föreläsning inom text, musik, NPF(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), HR och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även att bedriva handel och förvaltn ...
Frosting Kommunikationsbyrå AB
Org.nr: 556908-3933
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, reklam och marknadsföring (kommunikationsbyrå), bedriva kursverksamhet inom kommunikation, reklam och marknadsföring, äga och förvalta fast egendom samt förvärv ...
Gamla Norrländska Vapenaffären i Sundsvall AB
Org.nr: 556689-6220
Bolaget skall bedriva handel inom jakt och fiske, utveckling, drift och marknadsföring av jakt och fiske relaterade tjänster på internet, handel med värdepapper, förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig ve ...
Genomtänkt Kommunikationsbyrå Sverige AB
Org.nr: 559023-4513
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, reklam och marknadsföring, bedriva kursverksamhet inom kommunikation, reklam och marknadsföring, förmedla IT-tjänster, äga och förvalta fast egendom samt förvär ...