Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Sundbyberg

2 Capitals AB
Org.nr: 556960-3540
Konsultverksamhet inom byggbranschen, byggverksamhet, renovering av fastigheter, hushållsnära tjänster, städning, handel med byggmaterial och bildelar, export och import av byggmaterial och bildelar, marknadsföring av pr ...
24hour System Sweden AB
Org.nr: 556734-3727
Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning och marknadsföring av programvaror och system för webben, internetmarknadsföring, konsult-, drift- och hostingverksamhet inom IT samt idka därmed förenlig verksamhet.
4 Great Wines Stockholm AB
Org.nr: 556825-4071
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt via sina dotterbolag, bedriva import, försäljning, distribution och marknadsföring av icke alkoholhaltiga drycker inklusive vin, samt även distribuera andra ...
A Lejon Förvaltning AB
Org.nr: 556920-9876
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, bilförsäljning, vidare skall bolaget bedriva konsultverksamhet inom organisation och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
A Swahn Communication AB
Org.nr: 556916-3875
Konsultverksamhet och projektledning inom reklam, marknadsföring och PR samt guideuppdrag och föredrag.
Aditro BPO AB
Org.nr: 556601-8080
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveckling, förvaltning, marknadsföring och försäljning av maskinprodukter, programvaror, system, tjänster samt konsulting inom områdena personal- och ekonomiadmini ...
Aditro Enterprise AB
Org.nr: 556985-9829
Bolaget skall äga och förvalta aktier, värdepapper och annan egendom samt att tillhandahålla tjänster inom administration och logistik, förvaltning, marknadsföring och försäljning av system, tjänster samt konsulting, ino ...
Aditro MyHRM AB
Org.nr: 556985-9381
Bolaget skall äga och förvalta aktier, värdepapper och annan egendom samt att tillhandahålla tjänster inom administration och logistik, förvaltning, marknadsföring och försäljning av system, tjänster samt konsulting, ino ...
Aditro Shared Services AB
Org.nr: 556985-9811
Bolaget skall äga och förvalta aktier, värdepapper och annan egendom samt att tillhandahålla tjänster inom administration och logistik, förvaltning, marknadsföring och försäljning av system, tjänster samt konsulting, ino ...
Affärsnätverkande i Sverige AB
Org.nr: 556997-3182
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utbildning och konsultation inom marknadsföring, försäljning, kärriär och rekrytering genom affärsnätverkande och därmed förenlig verksamhet.
AGT Förvaltning AB
Org.nr: 556411-9997
Bolaget skall bedriva olika konsulttjänster, finansiella tjänster såsom finansförmedling, leasing, factoring, fakturabelåning, fakturaadministration, bokföring, juridisk hjälp, mäkleriverksamhet av fastigheter och företa ...
Aktiebolaget Anders Bolin Projektutveckling
Org.nr: 556426-1633
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildning, produktion och konsultarbete inom marknadsföring, information, hälsoupplysning samt hälsovård samt därmed förenlig verksamhet
Aktiebolaget Platta Tak Fastighetsförädling BJAB
Org.nr: 556401-4917
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, förmedling och marknadsföring av fastighet samt därmed förenlig verksamhet.
Alpaxa AB
Org.nr: 556835-2941
Företaget kan vara verksamt inom följande områden: - Konsultverksamhet inom marknadsföring och teknik - Utveckling, distribution och försäljning av affärsstödsprogramvara - Förvaltning av och handel med aktier och andra ...
Anders Rinaldo Invest AB
Org.nr: 556842-5655
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom marknadsföring, försäljning samt organisations- och produktutveckling, äga och förvalta aktier, fastigheter och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Antennensysteme Scandinavia AB
Org.nr: 556956-1151
Bolaget ska bedriva marknadsföring, inköp och försäljning som utveckling av produkter för trådlös kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Apodosis AB
Org.nr: 556842-0078
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom elektronikproduktutveckling i branscherna IT, ljud- och bild, mätteknik, styr- och regler, telekommunikation, fordonsindustri, belysning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ...
ashman group AB
Org.nr: 556876-8930
Aktiebolaget ska Investeringar inom olika projekt. Förvaltning av orter och turist hotell, restauranger och marknadsföring. Handelsservice inom olja och bränslen. Hemtjänst. Turistbyrå. Redovisning (organisationsnummer- ...
Askela Consulting AB
Org.nr: 559020-8277
Bolaget ska bedriva verksamhet inom turism och resemarknaden samt marknadsföring inom dessa områden, bedriva språkutbildning, tolkning och översättning samt IT-konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Assistancekåren Sweden AB
Org.nr: 556252-8280
Bolaget skall bedriva marknadsföring, utbildning, fakturaservice, reskontrahantering och övrig serviceverksamhet enligt samarbets- avtal med anslutna bärgningsföretag samt även fortsätta utveckla och underhålla programva ...