Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Stocksund

Aktiebolaget Bebo
Org.nr: 556062-9015
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom IT(närmare bestämt avseende hård- och mjukvara, nätverk, systemutveckling, ADB samt kommunikationsteknologi), ekonomi, finansiering, juridik, redovisning, revis ...
ALAKO-TRADING HB
Org.nr: 916601-6312
ÄGA OCH FÖRVALTA FAST EGENDOM, VÄRDEPAPPER OCH ÄDLA METALLER, KONSULTVERKSAMHET INOM EKONOMI, HANDEL OCH MARKNADSFÖRING SAMT IMPORT OCH FÖRSÄLJNING AV KEMISK-TEKNISKA ARTIKLAR, *FORTS*
Alixma AB
Org.nr: 556704-1883
Bolaget skall bedriva affärsutveckling, marknadsföring och försäljning inom servicesektorn restaurang och snabbmatsbranschen. Fokus lägges på försäljning av smörgåsar, sallader, pajer och dryck. Snabbservice, restaurangv ...
AntX AB
Org.nr: 556920-0636
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i företagsledning, kvalitetsledning, styrelsearbete och management (t ex chef' sakkunnig att hyra), äga, köpa, och sälja samt förvalta fast egendom, idka handel med värdepapper, va ...
Bengtsson Promotion AB
Org.nr: 556234-3763
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom administration, marknadsföring, reklam och företagsledning samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Bertil Karmegran Reklam AB
Org.nr: 556360-0872
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom reklam och marknadsföring, personutveckling, organisationsutveckling och utbildning, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Beverage Partners Sweden AB
Org.nr: 556515-4662
Bolaget skall bedriva verksamhet inom import och distribution av alkoholhaltiga drycker, jämte därmed förenlig verksamhet. Samt rådgivning i ekonomi, marknadsföring och juridiska frågor.
BNC Consulting AB
Org.nr: 556840-6416
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och IT, samt därmed förenlig verksamhet.
bylingo AB
Org.nr: 559004-5554
PR och kommunikation, marknadsföring, event, utbildning, reklam.
Cadenza Software AB
Org.nr: 556570-0076
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och export, handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Christina Strenger Konsult AB
Org.nr: 556779-6262
Bolaget ska bedriva marknadsföring av produkter och tjänster inom reklam och fastigheter.
Consilidor AB
Org.nr: 556761-9738
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsult- och rådgivningstjänster inom företagsledning, företagsorganisation och företagsstrategi samt inom försäljning och marknadsföring. Bolaget skall även bedriva handel o ...
CRCH Investments AB
Org.nr: 556727-7925
Bolaget skall bedriva handel med och förmedling av konst, bilar, båtar, värdepapper, fastigheter samt utöva rådgivning inom konst och design samt inom fondförvaltning, företagsekonomi, försäljning och marknadsföring samt ...
CRED FAMILY WINES AB
Org.nr: 556725-9204
Bolaget skall bedriva verksamhet inom vinimport, vindistribution och därtill hörande inköp, försäljning, administration och marknadsföring, samt förvaltning av fast och lös egendom, och annan därmed förenlig verksamhet.
Eko-Miljö & Mark i Stockholm AB
Org.nr: 556427-5229
Bolaget skall bedriva anläggnings- och underhållsarbete inom fastighets- och trädgårdssketorn samt bedriva konsultverksamhet avseende administration, marknadsföring och kvalitetssystem ävensom idka därmed förenlig verksa ...
Formground AB
Org.nr: 556982-3718
Konsultverksamhet inriktad på produktutveckling, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning.
Frank Söderfeldt AB
Org.nr: 556609-3760
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet och föredragshållande inom marknadsföring och reklam.
Gavefalk & Partners AB
Org.nr: 556907-0237
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärs- utveckling, verksamhetsutveckling, marknadsföring, försäljning, kommunikation, utbildning och event. Bolaget skall vidare driva handel med fastigheter, fastighetsförva ...
Hassel förvaltningsAB
Org.nr: 556919-5141
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, rådgivning och marknadsföring inom det finansiella området, bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Heart of Lovikka AB
Org.nr: 556788-5339
Bolagets verksamhet är att designa, marknadsföra och sälja kläder och inredningstextilier med inspiration hämtad från handarbetstraditionen i Lovikka. Bolaget har även konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadsför ...