Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Spånga

AB Sibe International
Org.nr: 556568-8107
Bolaget skall bedriva tillverkning och marknadsföring av produkter för luftbefuktning, vattenrening, ljuddämpning, energireglering samt därmed förenliga verksamheter.
Adveto Advanced Technology AB
Org.nr: 556267-7319
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av dataelektronikprodukter, främst navigeringssystem inom det marina området samt flygtillbehör samt handel med värde ...
Aktiebolaget Rakadabra Monterdesign
Org.nr: 556222-0631
Bolaget skall utföra ritnings-, bygg- och projekteringsuppdrag samt fotodokumentering och uthyrning av materiel för utställningar ävensom idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även bedriva reklamverksamhet och mark ...
Allé Service i Sundbyberg AB
Org.nr: 556403-7041
Aktiebolaget ska bedriva reparation och service av bilar, försäljning av drivmedel och varor i bensinstationsform, bedriva hästavel, stuteri och tävlingsverksamhet, marknadsföring samt handel med hästar, montering och in ...
Aloro Medical AB
Org.nr: 556052-8449
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av medicintekniska produkter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Anixter Sverige AB
Org.nr: 556231-5126
Bolaget skall bedriva marknadsföring av högteknologiska tjänster och produkter i Skandinavien inom data- och telekommunikation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Baseline Media and Sport AB
Org.nr: 556654-1511
Bolaget skall bedriva konsultation inom sponsring, marknadsföring och mediarättigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bidjoo Consulting AB
Org.nr: 556904-0958
Konsulting, utveckling, implementering och försäljning av produkter, tjänster och mjukvaror inom områdena internet, extranet, e-commerce, management, marknadsföring, kommunikation och företagsprocesser samt därmed förenl ...
Billbo KB
Org.nr: 969717-1024
Reklam och marknadsföring
Cavotec Sverige AB
Org.nr: 556160-4074
Bolagets verksamhet ska bestå av köp, försäljning och till- verkning av tekniska produkter inom mekaniska och elektriska branchen, utveckling, produktion och försäljning av system för flygplatser, järnväg, gruvor och ham ...
Chagot Communication, HB
Org.nr: 969754-1382
Företaget ska bedriva konsultverksamhet med huvudinriktning på kommunikation, marknadsföring och försäljning i Sverige och internationellt.
Claes Röjning Reklam AB
Org.nr: 556528-7140
Bolaget skall bedriva marknadsföring, reklam, media- och trycksaksproduktion, konsultverksamhet i marknadsfrågor, sponsring och arrangera fester av olika slag samt äga och förvalta aktier och värdepapper ävensom idka där ...
Communicational and Organisational Development, Code AB
Org.nr: 556621-8128
Bolaget ska verka inom ledarskapsutveckling och organisationsut- veckling, vidare som konsult och producent inom produktutveck- ling, marknadsföring, reklam och marknadskommunikation och utbildning inom dessa områden. Dä ...
Coolsaver International AQI AB
Org.nr: 556875-3023
Bolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av utrustningar för luftbehandling, ventilation, kyl och frys.
E2F Europe AB
Org.nr: 559025-1707
Bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av systemapplikationer företrädesvis för restaurang- branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Ekerö Inredningsmagasin AB
Org.nr: 556618-3785
Bolaget skall bedriva butiksverksamhet inom området inrednings- artiklar, tillika marknadsföring och försälja inredningsartiklar direkt mot företag, föreningar, därmed förenlig verksamhet.
Ekonomi & Marginal i Stockholm AB
Org.nr: 556993-5447
Verksamheten skall verka som konsult inom organisationer, med förändringar inom, försäljning, marknadsföring, ekonomi, budget, personal och därigenom förenlig verksamhet. Verksamheten kan tillhandahålla och återförsälja ...
ENZYMA HB
Org.nr: 916642-1546
UPPDRAGSVERKSAMHET INOM PERSONAL, KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING.
Framställningsaktiebolaget edman7000
Org.nr: 556678-8757
Bolaget skall bedriva utbildnings- och konsultverksamhet avseende ekonomi och marknadsföring, organisation, struktur och effektivitet samt intellektuellt kapital med analyser och utveckling av verksamhetens human-, relat ...
Förvaltnings Aktiebolaget Malmudden
Org.nr: 556234-5313
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, aktier och övriga värdepapper, bedriva byggnadsverksamhet samt konsulterande verksamhet inom områdena finansiering, administration, organisat ...