Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Södertälje

AB Energihytten
Org.nr: 556380-6545
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning och konsultverksamhet inom reklambranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Adduct Analys AB
Org.nr: 556666-8421
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och tillämpning av metoder för analys av elektrofila ämnen. Bolaget skall även be- driva marknadsföring och försäljning av laboratorieutrustning och kemikalier samt erbjuda kon ...
Anbiphre Consulting AB
Org.nr: 556895-4340
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom företagsledning, verksamhetsutveckling, marknadsföring samt internationell handel med producentprodukter av typen mätinstrument, ventiler och pumpar till proces ...
Avans L & D KB
Org.nr: 969715-9938
Konsultverksamhet inom ekonomi avseende företagsvärdering, företagsförmedling, redovisning. Konsult inom marknadsföring. Marknadsföring med böcker, tar fram boktitlar eller hjälper till att skriva nya böcker, ordnar med ...
B & Triple R Group AB
Org.nr: 556956-7745
Aktiebolaget ska bedriva import, marknadsföring, försäljning och distribution av sport- och energidrycker samt därmed förenlig verksamhet.
Become Star Sweden AB
Org.nr: 556969-2089
- Musik - Artistutveckling - Socialt nätverk - Artistuthyrning - Grafisk formgivning och fotografering - Konsultation inom musik, mode och media - Onlineutbildningar - Webshop för musik, musikinstrument, dj, utrustning, ...
Berömda Stockholm AB
Org.nr: 556803-9597
Bolaget ska bedriva reklam och marknadsföring samt konsultationer därikring, samt därmed förenlig verksamhet.
Bofab Timeservices AB
Org.nr: 556241-9357
Bolaget skall idka utveckling, marknadsföring, konsultation, utbildning och installation av administrativa system, inköpa och lagerföra hårdvara, teknisk serviceverksamhet och upprätta återförsäljarkontrakter. Denna verk ...
Carlstedt & Lindh media AB
Org.nr: 556898-6235
Bolagets verksamhet är att bedriva reklambyrå, marknadsföring, marknadsundersökningar och konultverksamhet inom reklam och pr och därmed förenlig verksamhet.
Cimberley Co AB
Org.nr: 556362-0680
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området marknadsföring och affärsutveckling inom Europa, design och sömnad samt försäljning i anslutning härtill, åkeri- och entreprenadverksamhet, handel med hästar, hästträn ...
Convectra AB
Org.nr: 556366-7475
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA Förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och annan därmed föreenlig verksamhet samt handel med, uthyrning av (leasing) motordrivna fordon sam ...
Dalarö Motor AB
Org.nr: 556421-0846
Bolaget skall bedriva handel med, uthyrning av (leasing) av motordrivna fordon såsom bilar, båtar osv. Vidare skall bolaget utföra tjänster inom marknadsföring och reklam, äga och förvalta industrifastigheter samt idka d ...
DAVE Konsult HB
Org.nr: 969718-6006
1. Medicinkonsultationer och terapi inom anestesi, intensivvård, akutmedicin, smärta, preoprativbedömning, distriktmedicin och patienttransport. 2. Undervisning och övning inom sjukvården. 3. Verksamhet och konsultatione ...
DORIMAX AB
Org.nr: 556933-1837
Aktiebolaget ska bedriva partihandel med livsmedel (glutenfri pasta). Anordna kurser inom kost och hälsa. Bedriva marknadsföring och försäljning av hälsoresor och hälsoprodukter med därtillhörande verksamhet. Bolaget ska ...
eCommunicate Sverige AB
Org.nr: 556834-0300
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning och konsultverksamhet och försäljning inom kommunikation, information, webb, marknadsföring, affärsutveckling och organisation för att effektivisera eller bygga ...
eder-lahdo HB
Org.nr: 969766-3707
Neuropsykologisk testning, begåvningsbedömningar och privat psykoterapeutisk verksamhet. Utformning, utveckling och underhåll av interaktiva medier som del av psykoterapeutisk behandling. Konsultverksamhet för offentliga ...
Frostell & Co Marknadskommunikation AB
Org.nr: 556134-1305
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom industriell reklam och marknadsföring, affärsutveckling och konsultverksamhet inom industri och fordonsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Frostell & Co Marknadsutveckling AB
Org.nr: 556323-7493
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom områdena marketing management och design, utbildning, reklam och marknadsföring samt företagsutveckling inom marknadsföringsområdet och ...
Företagarna Södertälje Nykvarn Servicebolag AB
Org.nr: 556622-7475
Bolaget skall bedriva informationsverksamhet, tillhandahållande av understödjande tjänster och marknadsföring av medlemmar i Företagarnas Riksorganisation, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Företagspress i Solna AB
Org.nr: 556395-8668
Bolaget skall producera kund-, företags- och branschtidningar samt utbildningsmaterial från idé till färdig produkt, bedriva konsultverksamhet inom utbildning, information, marknadsföring och förlagsverksamhet, tillhanda ...