Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Skövde

Ammotrack Music HB
Org.nr: 969722-9954
Musikproduktion, konsertverksamhet, försäljning och marknadsföring av reklamprodukter avseende varumärket Ammotrack samt därmed förenlig verksamhet.
Asitis AB
Org.nr: 556612-3880
Bolaget skall bedriva utveckling, utbildning, marknadsföring och försäljning av programvaror och konsulttjänster, förvaltning av fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
B-Plan Business KB
Org.nr: 969682-2353
Marknadsföring, rekrytering och utbildning. Försäljning av värmepumpar, byggmaterial till hus, trädgård & därmed förenlig verksamhet. Import & export. försäljning av konfektion, presentartiklar, kosmetik, hälsoprodukter, ...
BA E Sverige AB
Org.nr: 556650-1887
Bolaget skall bedriva marknadsföring inom svensk elitidrott, fastighetsförvaltning och handel med aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Billinge Konsult AB
Org.nr: 556815-7449
Bolaget ska bedriva marknadsföring och produktrådgivning av färg, golv, tapeter, textilier, färgsättning och målningsbeskrivning, försäljning och montering av fönster, förmedling av hantverkare samt därmed förenlig verks ...
Billingens fritidsområde EF
Org.nr: 769623-9214
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas verksamhets- och ekonomiska intresse genom att tillhandahålla dem tjänster av följande slag: -marknadsföring och kundanalyser med inriktning på besöksnäringen -samordni ...
Blomgren Green Service AB
Org.nr: 559010-7032
Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster och lokalvård, som riktar sig till både privatpersoner och företag. Flyttstädning, flytthjälp och fönsterputsning. Trädgårdstjänster såsom blomsterskötsel, gräsklippning och häck ...
Brissman & Co AB
Org.nr: 556663-4704
Bolaget ska bedriva reklam och marknadsföring, förvaltning av aktier och värdepapper samt fastigheter.
Cederqvist Consulting AB
Org.nr: 556859-5192
Aktiebolaget ska bedriva affärskonsultverksamhet riktad mot såväl tillverkande som tjänstebaserade företag. Konsult och rådgivningstjänster kommer i huvudsak att inriktas med strategi och affärsutveckling, marknadsföring ...
Climator Sweden AB
Org.nr: 556377-0568
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av fasändrande produkter som används för energilagring och temperaturutjämning samt därmed förenlig verksamhet.
Conequity AB
Org.nr: 556804-9372
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom marknadsföring och IT, äga och förvalta fast och lös egendom samt förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Digimundi AB
Org.nr: 556842-0292
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, drift, marknadsföring och försäljning av digital underhållning särskilt inriktat mot onlinedistribution samt förvaltning av fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig v ...
ELLWE i Skövde AB
Org.nr: 556283-0694
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, konsultverksamhet inom ekonomi, marknadsföring, företagslednings- och organisationsfrågor samt därmed förenlig verksamhet.
Euro Sko Sverige AB
Org.nr: 556526-6177
Bolaget skall bedriva verksamhet inom skobranschen genom att mot detaljhandelskedjan Skomästaren, svara för inköp, produktutveckling, marknadsföring, utbildning, administration samt gemensamma etablerings- och utveckling ...
EYEBAT AB
Org.nr: 556524-6351
Bolaget skall bedriva: Marknadsföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom data, samt utveckling och försäljning av programvara och tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Handel med ...
Furnea AB
Org.nr: 556985-7963
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och marknadsföring av inredningsprodukter inom offentlig miljö, äga och förvalta egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hallex HB
Org.nr: 969632-3949
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och marknadsföring, trading export, import samt bilvård.
Höron i Skaraborg AB
Org.nr: 556422-2080
Bolaget skall bedriva verksamhet såsom konsultation, service, installation, tillverkning, försäljning och marknadsföring inom området teknisk audiologi samt idka därmed förenlig verksamhet.
Höron Sound AB
Org.nr: 556498-0620
Bolaget skall bedriva konsultation, service, installation, tillverkning, försäljning och marknadsföring inom området teknisk audiologi samt idka därmed förenlig verksamhet.
Idrottsnätverket AB
Org.nr: 556936-1677
Bolaget ska främja lokala idrottsföreningar genom webbaserade mötesplatser, marknadsföring och annonsering samt därmed förenlig verksamhet.